Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1327.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego ograniczonego

  ZARZĄDZENIE NR 1327.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego ograniczonego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 1335.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 1335.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO z dnia 14 września 2023 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 1490) informuję, iż drugi przetarg ustny nieograniczonego na sprzedaż działki ew. nr 1170 o pow. 0,1047 ha,obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00020293/4, położonej w Krynicy-Zdroju przy ul. Jastrzębiej, który miał odbyć się w dniu 14.09.2023 r. o godz. 1000.- zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak uczestników.

ZARZĄDZENIE NR 1299.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego działki ewid. nr 1475/1 o pow. 0,0622 ha, i nr 1477/1 o pow. 0,5500 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00013726/7, położone w obrębie 0008 Tylicz, będące własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 1282.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 7 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę ewid. nr 448/2 o pow. 0,6159 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00018834/2, położoną w obrębie 0008 Tylicz gm. Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 1283.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 7 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę ewid. nr 448/1 o pow. 0,5499 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00018834/2, położoną w obrębie 0008 Tylicz gm. Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.