Przejdź do stopki

OBWIESZCZENIE Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 6 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 6 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Zaświadczenie o prawie do głosowania wydane do wyborów do Sejmu i Senatu dotyczy z mocy prawa również referendum wyznaczonego na 15 października 2023 r. Wydawane jest tylko JEDNO zaświadczenie o prawie do głosowania i na jego podstawie można głosować w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum.

Postanowienie nr 241/2023 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 23.08.2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Krynica-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 241/2023 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 23.08.2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Krynica-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 273/2023 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 31.08.2023 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Krynica-Zdrój w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

Postanowienie nr 273/2023 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 31.08.2023 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Krynica-Zdrój w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Uchwała nr 154/2023 PKW z dnia 4.09.2023 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców [...]

Uchwała nr 154/2023 PKW z dnia 4.09.2023 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Uchwała nr 109/2023 PKW z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej [...]

Uchwała nr 109/2023 PKW z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.