Przejdź do stopki

Inwestycje

Treść

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
„Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Odnowa miejscowości Czyrna poprzez utwardzenie placu w celu utworzenia miejsca integracji społecznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Operacja polegała na utwardzeniu ogólnodostępnego terenu w centrum miejscowości wiejskiej Czyrna. Teren znajduje się w centrum miejscowości i pełni funkcję ogólnodostępnego terenu dla mieszkańców wsi, gdzie zlokalizowana jest Szkoła wraz z Domem Polsko-Słowackim. Utwardzenie placu polegało na zebraniu warstwy ziemi a następnie nawiezieniu i mechanicznym utwardzeniu tłucznia o różnych frakcjach grubości. Utworzenie utwardzonego placu pozwoli na organizację imprez kulturalnych i rozrywkowych dla mieszkańców miejscowości. Mieszkańcy będą mogli organizować m.in.: pikniki rodzinne w okresie letnim, dożynki lokalne i gminne, spotkania rodzinne, zimowe parafiady itp. Utworzenie placu wpływać będzie znacząco na integrację lokalnej społeczności a także na zainteresowania turystów lokalnymi produktami i wyrobami. Ponadto powstały obok terenu plac zabaw wspomagać będzie zagospodarowanie czasu wolnego przez rodziców dzieci bawiących się na terenie placu. Z terenu będą można korzystać nieodpłatnie. Całkowity koszt zadania wyniósł 35 670,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 23 200 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych. Projekt został zrealizowany na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie do Stowarzyszenia „Perły Beskidu Sądeckiego”, którego gmina Krynica-Zdrój jest członkiem dopiero od stycznia 2011 roku.

Zdjęcia