Przejdź do stopki

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

Treść

USUWANIE AZBESTU – INFORMACJA

WAŻNE !!!

 

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu prowadzi nabór wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ramach realizacji „Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego”

Warunkiem bezpłatnego odbioru jest złożenie przez właściciela nieruchomości wniosku o usunięcie odpadów na odpowiednim druku.

Termin składania – nabór przez cały rok, jednak aby zrealizować odbiór jeszcze w tym roku należy wniosek złożyć NIEZWŁOCZNIE.

Zakończenie realizacji Projektu – 31 marca 2023 r.

Finansowanie usuwania azbestu w kolejnych latach może być ograniczone.

Pobierz druk wniosku 

Piotr Ryba

Burmistrz Krynicy-Zdroju

 

Informacje dodatkowe – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,  Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, tel. 18 472 55 46