Przejdź do stopki

Patronaty Burmistrza

Treść

Informacje dla ubiegających się o Patronat Honorowy lub udział w Komitecie Honorowym Burmistrza Krynicy-Zdroju

1. Honorowym Patronatem Burmistrza Krynicy-Zdroju (wszystkie wskazówki dotyczą także udziału przedstawiciela Gminy Krynicy-Zdroju w Komitecie Honorowym) mogą być objęte przedsięwzięcia o szczególnej randze i znaczeniu dla Gminy.

2. Patronatem Honorowym nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym.

3. W przypadku otrzymania Honorowego Patronatu organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania materiałów promocyjnych (zaproszenia, plakaty, ulotki i in.) poprzez zamieszczenie:

- herbu Krynicy-Zdroju
- logo Krynicy-Zdroju
- informacji, że przedsięwzięcie odbywa się pod Patronatem Honorowym Burmistrza Krynicy-Zdroju.

4. Prośba o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Burmistrza Krynicy-Zdroju powinna być dostarczona do Urzędu nie później niż na 4 tygodnie przed planowaną datą wydarzenia w formie pisemnej na adres:

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój
lub w wersji elektronicznej na adres: ugukry@ns.onet.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 472 55 12


5. Prośba powinna zawierać:

- nazwę przedsięwzięcia,
- datę przedsięwzięcia,
- krótki opis przedsięwzięcia,
- pełną nazwę organizatora,
- dane teleadresowe organizatora,
- uzasadnienie prośby objęcia przedsięwzięcia Patronatem Honorowym
Można również skorzystać z załączonego wniosku o Patronat Burmistrza Krynicy-Zdroju lub Udział w Komitecie Honorowym.
 

Wniosek o patronat

6. Informacje o objęciu Honorowym Patronatem lub udziale w Komitecie Honorowym przekazywane są odbiorcom w formie pisemnej. Podobnie jest z informacją odmowną. 


Pliki do pobrania  
Herb Krynicy-Zdroju

FORMAT   .cdr

FORMAT   .psd

FORMAT   .png

FORMAT   .jpg

FORMAT   .eps

FORMAT   .pdf

FORMAT   .rar


Logo Krynicy-Zdroju

Logo JPG.zip

Logo PNG.zip

Logo Corel 12.zip

Logo EPS.zip

Logo PDF

KSIĘGA ZNAKU