Przejdź do stopki

Strefa Płatnego Parkowania

Treść


Strefa Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju

Opłaty za postój pojazdów pobierane będą w wyznaczonych miejscach do postoju:

dni robocze, od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8.00 do 18.00

Opłaty będą pobierane wniesieniem opłaty gotówką w automatach do poboru opłat za postój


Wszelkich dodatkowych informacji udziela
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju 
ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój
pod numerem telefonu 18 472 55 00

UCHWAŁA NR LXI.475.2023 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI.325.2021 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV.194.2020 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu pobierania tych opłat oraz uchwały Nr VII.70.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu pobierania tych opłat

UCHWAŁA NR LII.411.2022 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI.325.2021 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV.194.2020 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu pobierania tych opłat oraz uchwały Nr VII.70.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu pobierania tych opłat

UCHWAŁA NR XLI.325.2021 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV.194.2020 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu pobierania tych opłat oraz uchwały Nr VII.70.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu pobierania tych opłat