Projekty

RSS
„PEŁNA MOC – PLACÓWKA OPIEKI I AKTYWIZACJI OSÓB NIESAMODZIELNYCH”

„PEŁNA MOC – PLACÓWKA OPIEKI I AKTYWIZACJI OSÓB NIESAMODZIELNYCH”

Środa, 15 grudnia 2021

Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

więcej

REINTEGRACJA/AKTYWIZACJA - KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Z GMINY KRYNICA-ZDRÓJ

Środa, 10 lutego 2021

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, typ projektu A. realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

więcej
„KURORT KRYNICA - rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowację przestrzeni publicznej płyty głównej Krynickiego Deptaka w Krynicy-Zdroju” dofinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

„KURORT KRYNICA - rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowację przestrzeni publicznej płyty głównej Krynickiego Deptaka w Krynicy-Zdroju” dofinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Poniedziałek, 1 lutego 2021

Gmina Krynica-Zdrój w ramach II naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 000 000,00zł, które zostanie przeznaczone na wkład własny do inwestycji pn. „KURORT KRYNICA - rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowację przestrzeni publicznej płyty głównej Krynickiego Deptaka w Krynicy-Zdroju” realizowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

więcej
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Poniedziałek, 5 października 2020

Gmina Krynica-Zdrój otrzymała dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach pierwszego naboru finansowanego z Funduszy COVID-19 przeznaczono 6 mld złotych bezzwrotnego wsparcia dla gmin, powiatów i miast

więcej
Nowe boisko w Czyrnej - jeszcze w tym roku

Nowe boisko w Czyrnej - jeszcze w tym roku

Wtorek, 15 września 2020

Już wkrótce mieszkańcy i goście miejscowości Czyrna będą mogli korzystać z nowo powstałego boiska wielofunkcyjnego współfinansowanego z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS 2020”.

więcej
Realizacja inwestycji na Polanie Janówka dobiega końca

Realizacja inwestycji na Polanie Janówka dobiega końca

Czwartek, 7 maja 2020

Już wkrótce mieszkańcy Krynicy - Zdroju, turyści i kuracjusze będą mogli korzystać z efektów zmodernizowanej Polany Janówka. Trwają prace końcowe związane z realizacją projektu „KURORT KRYNICA - rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez przywrócenie zielonego salonu uzdrowiskowego na Polanie Janówka w Krynicy-Zdroju”.

więcej
Projekt „Zdalna Szkoła”

Projekt „Zdalna Szkoła”

Środa, 6 maja 2020

Gmina Krynica-Zdrój w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant w wysokości 70.000 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów z Gminy Krynica-Zdrój

więcej
strony 1 2