Przejdź do stopki
Rozbudowa drogi gminnej nr 291559K ul. Halnej w Krynicy-Zdroju w km 0+361- 0+580

Rozbudowa drogi gminnej nr 291559K ul. Halnej w Krynicy-Zdroju w km 0+361- 0+580

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez likwidację zwężeń i przebudowę jezdni do szerokości 5 m na całej długości, przeniesienie ruchu pieszego z jezdni na chodnik oraz osiągnięcie kategorii ruchu KR2 poprzez przebudowę warstw konstrukcyjnych drogi wraz z niezbędnymi pracami zabezpieczającymi korpus drogi i koniecznymi pracami remontowymi sieci uzbrojenia terenu