Przejdź do stopki
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Kraszewskiego 64 w Krynicy-Zdroju

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Kraszewskiego 64 w Krynicy-Zdroju

Nieruchomość lokalowa tj. lokal mieszkalny nr 7, stanowiąca własność Gminy Krynicy-Zdroju położona jest w budynku wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 64 w Krynicy-Zdroju, na działce ew. nr 929, obręb Krynica-Zdrój o powierzchni 0.1096 ha i objęta jest Księgą Wieczystą nr NS1M/00005992/3. Księga wieczysta nieruchomości lokalowej: NS1M/00032852/8.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU  ustnego nieograniczonego przeprowadzonego  w dniu 3 listopada 2022 r.  w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 3 listopada 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) informuję, że w dniu 3 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewid. nr 1276/1 o pow. 0,4600 ha, położonej w obrębie 0008 Tylicz, gm. Krynica-Zdrój, obj. księgą wieczystą NS1M/00013728/1.

Unieważnienie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1C położonego  w budynku mieszkalnym przy ul. Zielonej 17 w Krynicy-Zdroju.

Unieważnienie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1C położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Zielonej 17 w Krynicy-Zdroju.

Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza unieważnienie przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 19 lipca 2022 r. godz. 10.00 na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1C położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Zielonej 17 w Krynicy-Zdroju na działce ewid. Nr 284 i Nr 286 o powierzchni 0,2480 ha, obj. Księgą wieczystą KW NS1M/00004515/9 i KW NS1M/00004625/3

Burmistrz Krynicy-Zdroju Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: lokalu użytkowego nr 6 położonego w budynku przy ul. Ebersa 10 w Krynicy-Zdroju.

O G Ł O S Z E N I E   Na podstawie art. 37 ust.1 oraz art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815 z 2022 r. poz. 1846.) oraz Zarządzenia nr 1010.2022 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłosz

Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: lokalu użytkowego nr C położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Kraszewskiego 5 w Krynicy-Zdroju.

O G Ł O S Z E N I E   Na podstawie art. 37 ust.1 oraz art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815 z 2022 r. poz. 1846.) oraz Zarządzenia Nr 1011.2022 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłosz

ZARZĄDZENIE NR 1040.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

ZARZĄDZENIE NR 1040.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzi

ZARZĄDZENIE NR 1023.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego udział 1/6 części w nieruchomości obejmującej działkę ewid. nr 201/1, przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 1023.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego udział 1/6 części w nieruchomości obejmującej działkę ewid. nr 201/1, przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, udział w wysokości 1/6 cz. w działce ewid. nr 201/1 o pow. 0,0060 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00032643/0, położonej w obrębie Krynica Zdrój, będącej własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 1022.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego udział 1/6 części w nieruchomości obejmującej działkę ewid. nr 201/1, przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 1022.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego udział 1/6 części w nieruchomości obejmującej działkę ewid. nr 201/1, przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, udział w wysokości 1/6 cz. w działce ewid. nr 201/1 o pow. 0,0060 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00032643/0, położonej w obrębie Krynica Zdrój, będącej własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 1011.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 1011.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość lokalową stanowiącą lokal użytkowy nr C, położoną w budynku wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 5 w Krynicy-Zdroju, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

ZARZĄDZENIE NR 1010.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

ZARZĄDZENIE NR 1010.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość lokalową stanowiącą lokal użytkowy nr 6, położoną w budynku wielorodzinnym przy ul. Ebersa 10 w Krynicy-Zdroju, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - działki ewidencyjnej nr 2188/2 o pow. 0,1165 ha, obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00020293/4 stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w Krynicy-Zdroju

Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krynica-Zdrój, położona w obrębie 0001 Krynica Zdrój, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 2188/2 o pow. 0,1165 ha, obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00020293/4.