Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr 202/58 o pow. 0,0952 ha i nr 201/10 o pow. 0,0557 ha, stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w obrębie 0004 Mochnaczka Wyżna, Gmina Krynica-Zdrój

Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krynica-Zdrój, położona w obrębie Mochnaczka Wyżna, Gmina Krynica-Zdrój, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 202/58 o pow. 0,0952 ha i nr 201/10 o pow. 0,0557 ha, obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00009631/3.

ZARZĄDZENE NR 726.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość lokalową stanowiącą lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Świdzińskiego 5 w Krynicy-Zdroju, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

ZARZĄDZENE NR 719.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość lokalową stanowiącą lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Polnej 23 w Krynicy-Zdroju, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

ZARZĄDZENIE NR 716.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę ewid. nr 403/26 o pow. 0,1018 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00031930/2 wraz z udziałem w wysokości 1/21 części w działce ewid. nr 403/38 o pow. 0,2317 ha, położone w obrębie Krynica Wieś, będące własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 712.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki ewid. nr 201/20 o pow. 0,0701 ha, i nr 202/61 o pow. 0,0975 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00009631/3, położone w obrębie Mochnaczka Wyżna, gmina Krynica-Zdrój, będące własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 711.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki ewid. nr 201/10 o pow. 0,0557 ha, i nr 202/58 o pow. 0,0952 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00009631/3, położone w obrębie Mochnaczka Wyżna, gmina Krynica-Zdrój, będące własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 710.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki ewid. nr 201/8 o pow. 0,0456 ha, i nr 202/55 o pow. 0,0862 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00009631/3, położone w obrębie Mochnaczka Wyżna, gmina Krynica-Zdrój, będące własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 709.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę ewid. nr 202/82 o pow. 0,01385 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00009631/3, położoną w obrębie Mochnaczka Wyżna, gmina Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 708.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę ewid. nr 202/83 o pow. 0,01876 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00009631/3, położoną w obrębie Mochnaczka Wyżna, gmina Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 707.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę ewid. nr 202/72 o pow. 0,01335 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00009631/3, położoną w obrębie Mochnaczka Wyżna, gmina Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój