Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki
Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 8 stycznia 2021 r. o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w obrębie 0001 Krynica Zdrój, miasto Krynica-Zdrój

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 8 stycznia 2021 r. o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w obrębie 0001 Krynica Zdrój, miasto Krynica-Zdrój

Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krynica-Zdrój, położona w obrębie Krynica Zdrój, miasto Krynica-Zdrój, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 2507/1 o pow. 0,1090 ha obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00020293/4.

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 8 stycznia 2021 r. o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w obrębie 0001 Krynica Zdrój, miasto Krynica-Zdrój

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 8 stycznia 2021 r. o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w obrębie 0001 Krynica Zdrój, miasto Krynica-Zdrój

Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krynica-Zdrój, położona w obrębie Krynica Zdrój, miasto Krynica-Zdrój, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 2507/4 o pow. 0,1230 ha obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00020293/4.

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 8 stycznia 2021 r. o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w obrębie 0001 Krynica Zdrój, miasto Krynica-Zdrój

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 8 stycznia 2021 r. o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w obrębie 0001 Krynica Zdrój, miasto Krynica-Zdrój

Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krynica-Zdrój, położona w obrębie Krynica Zdrój, miasto Krynica-Zdrój, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 2507/3 o pow. 0,1090 ha obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00020293/4.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 7 stanowiącego własność Gminy Krynica-Zdrój, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 38 w Krynicy-Zdroju, na działce nr 683/1 o powierzchni 0,0622 ha

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 7 stanowiącego własność Gminy Krynica-Zdrój, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 38 w Krynicy-Zdroju, na działce nr 683/1 o powierzchni 0,0622 ha

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 7 stanowiącego własność Gminy Krynica-Zdrój, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 38 w Krynicy-Zdroju, na działce nr 683/1 o powierzchni 0,0622 ha, obj. księgą wieczystą  KW NS1M/00027223/2.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w Gminie Krynica-Zdrój - Tylicz ul. Wolności

OGŁOSZENIE Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w Krynicy-Zdroju. Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krynica-Zdró

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w Krynicy-Zdroju przy ul. Halnej (obręb 0002 Krynica Wieś)

OGŁOSZENIE Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w Krynicy-Zdroju. Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krynica-Zdr&

Zarządzenie nr 516.2020 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 516.2020 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego pobierz skan Zarządzenia w formacie pdf>> pobierz załącznik do zarządzenia - wyk

Zarządzenie nr 517.2020 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 517.2020 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego pobierz skan Zarządzenia w formacie pdf>> pobierz załącznik do zarządzenia - wyk

Zarządzenie nr 519.2020 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 519.2020 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego pobierz skan zarządzenia w formacie pdf>> pobierz załącznik do zarządzenia - wyk

Zarządzenie nr 518.2020 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 518.2020 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego pobierz skan Zarządzenia w formacie pdf>> pobierz załącznik do zarządzenia - w

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krynica-Zdrój położonych w obręie Krynica-Zdrój, miasto Krynica-Zdrój, oznaczonych jako działka ewid. nr 1612, nr 1613 oraz nr 1620/1

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krynica-Zdrój położonych w obręie Krynica-Zdrój, miasto Krynica-Zdrój, oznaczonych jako działka ewid. nr 1612, nr 1613 oraz nr 1620/1 pobierz ogłoszenie o prz

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w obrębie 0001 Krynica-Zdrój, miasto Krynica-Zdrój oznaczonej jako działka ewid. nr 2507/3

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w obrębie 0001 Krynica-Zdrój, miasto Krynica-Zdrój oznaczonej jako działka ewid. nr 2507/3  pobierz skan ogłoszenia w formacie pdf s