Przejdź do stopki
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Kraszewskiego 64 w Krynicy-Zdroju

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Kraszewskiego 64 w Krynicy-Zdroju

Nieruchomość lokalowa tj. lokal mieszkalny nr 7, stanowiąca własność Gminy Krynicy-Zdroju położona jest w budynku wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 64 w Krynicy-Zdroju, na działce ew. nr 929, obręb Krynica-Zdrój o powierzchni 0.1096 ha i objęta jest Księgą Wieczystą nr NS1M/00005992/3. Księga wieczysta nieruchomości lokalowej: NS1M/00032852/8.

ZARZĄDZENIE NR 1157.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 1157.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę ewid. nr 1284 o pow. 0,5200 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00013728/1, położoną w obrębie Tylicz, gm. Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 1132.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość lokalową stanowiącą lokal mieszkalny nr 7, położony w budynku wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 64 w Krynicy-Zdroju, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO PRZEPROWADZONEGO W DNIU 16 LISTOPADA 2022 ROKU

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO PRZEPROWADZONEGO W DNIU 16 LISTOPADA 2022 ROKU

Przedmiotem przetargu była sprzedaż nieruchomości obejmującej lokal użytkowy nr C o pow. 23,87 m², położony w budynku przy ul. Kraszewskiego 5 w Krynicy-Zdroju, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej budynku i w prawie współwłasności gruntu w 1,50 % (udział ułamkowy 150/10000) części działki ew. nr 1945 o pow. 0.0559 ha obj. KW NS1M/00015816/9.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO PRZEPROWADZONEGO W DNIU 16 LISTOPADA 2022 ROKU.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO PRZEPROWADZONEGO W DNIU 16 LISTOPADA 2022 ROKU.

Przedmiotem przetargu była sprzedaż nieruchomości obejmującej lokal użytkowy nr 6 o pow. 53,50 m², położony w budynku przy ul. Ebersa 10 w Krynicy-Zdroju, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej budynku i w prawie współwłasności gruntu w 5,30 % (udział ułamkowy 53/1000) części działki ew. nr 2104/1 o pow. 0.0986 ha obj. KW NS1M/00019337/5.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Kraszewskiego 64 w Krynicy-Zdroju

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Kraszewskiego 64 w Krynicy-Zdroju

Nieruchomość lokalowa tj. lokal mieszkalny nr 7, stanowiąca własność Gminy Krynicy-Zdroju położona jest w budynku wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 64 w Krynicy-Zdroju, na działce ew. nr 929, obręb Krynica-Zdrój o powierzchni 0.1096 ha i objęta jest Księgą Wieczystą nr NS1M/00005992/3. Księga wieczysta nieruchomości lokalowej: NS1M/00032852/8.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU  ustnego nieograniczonego przeprowadzonego  w dniu 3 listopada 2022 r.  w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 3 listopada 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) informuję, że w dniu 3 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewid. nr 1276/1 o pow. 0,4600 ha, położonej w obrębie 0008 Tylicz, gm. Krynica-Zdrój, obj. księgą wieczystą NS1M/00013728/1.