Przejdź do stopki

Urząd

Treść

Godziny urzędowania

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju

ul. Kraszewskiego 7
33 - 380 Krynica-Zdrój

Czynny w poniedziałek w godzinach 8.00-16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.30- 15.30,
KASA - czynna w poniedziałki 8:30-14:00, wtorek-piatek 8:00-13:00
w sobotę Urząd nieczynny

Przyjmowanie stron przez burmistrzów jest realizowane za pośrednictwem połączeń telefonicznych po uprzednim kontakcie z sekretariatem: tel. 18 472 55 55
 


Koordynator do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
Paweł Maślanka - Zastępca Burmistrza Krynicy-Zdroju - tel. 184725555 

Zarządzenie Nr 423.2020 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 4.06.2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamiAdres skrzynki ePUAP:

/1210073/SkrytkaESP
/1210073/skrytka

Chcesz ograniczyć wizyty w urzędach? Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych (RDK)

Konta bankowe

1. Wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, sprzedaży mienia, najmu (z wyłączeniem czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe w obiektach, których zarządcą jest MPGK Sp. z o.o.), dzierżawy i użytkowania wieczystego gruntu,  grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego, zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej:

Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia
53 8802 0002 2001 0000 1401 0001

2. Opłaty skarbowej za wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego:

53 8802 0002 2001 0000 1401 0001

Wniosek

3. Wpłaty z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe w obiektach, których zarządcą jest MPGK Sp. z o.o.:
52 8802 0002 2001 0000 1401 0019

4. Opłaty za udostępnienie danych osobowych:
47 8802 0002 2001 0000 1401 0012

5. Wadia na przetargi:
26 8802 0002 2001 0000 1401 0002


Informacje dla Urzędów Skarbowych

- skrzynka e-puap - /1210073/skrytka
- kod terytorialny gminy - 1210073
Konta bankowe:
dochody z tytułu: karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno-prawnych, udziały w podatku dochodowym - na konto 31 8802 0002 2001 0000 1401 0009
Pozostałe dochody na konto 53 8802 0002 2001 0000 1401 0001
 

RODO

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Informacja ta ma na celu poinformowanie w jaki sposób chronimy oraz przetwarzamy Państwa dane osobowe.

WYDZIAŁY URZĘDU