Przejdź do stopki

Mochnaczka Niżna

Treść

Mochnaczka Niżna - wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Krynica-Zdrój. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.

Historia

Wieś Mochnaczka, leżąca w Beskidzie Niskim, w dolinie potoku Mochnaczka, prawobrzeżnego dopływu Muszynki została założona w na prawie wołoskim w 1589 przez Jana Świątkowskiego z przywileju nadanego przez biskupa Myszkowskiego (tereny te należały do Klucza Muszyńskiego, będącego własnością biskupią). Parafię greckokatolicką w Mochnaczce, podległą dekanatowi muszyńskiemu uposażył w 1626 r. biskup M. Szyszkowski. Z tego też roku pochodził pierwszy dzwon cerkiewny, ważący 300 kg. W 1648 z gruntów wsi wyodrębniła się Mochnaczka Niżna. W XVIII i XIX w. liczba ludności - głównie Łemków wyznania greckokatolickiego - wynosiła od 500 do 800 osób. W 1936 parafia greckokatolicka została włączona do Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny. We wsi zamieszkiwało wtedy 788 grekokatolików, 21 rzymskich katolików i 33 żydów. Po II wojnie światowej, w ramach Akcji Wisła, Łemkowie zostali wysiedleni na Ziemie Odzyskane.

Zabytki
Cerkiew św. Michała Archanioła w Mochnaczce

  • Dawna cerkiew pw. św. Michała Archanioła z XVIII w., gruntownie przekształcona w poł. XIX w. z kompletnym ikonostasem wewnątrz; od 1951 użytkowana jako kościół parafialny rz.-kat. pw. Matki Bożej Częstochowskiej.

    W obrębie cerkwi znajduje się łemkowski cmentarz z nagrobkami z XIX i XX w. Teren cerkwi i cmentarza obrośnięty jest starodrzewem zaliczanym do pomników przyrody (jawor, 2 modrzewie, 3 jesiony)

  • Kaplica pw. Narodzenia Bogurodzicy, drewniana, zbudowana w 1787 z fundacji tutejszego proboszcza ks. Czyrniańskiego z kompletnym ikonostasem wewnątrz.

Szlaki piesze

Krynica-Zdrój - Huzary (864 m n.p.m.) - Mochnaczka Niżna - Banica - Izby - Ropki - Hańczowa (Główny Szlak Beskidzki)

Krynica-Zdrój - Huzary (864 m n.p.m.) - Mochnaczka Niżna - Lackowa (997 m n.p.m.) - Ostry Wierch (938 m n.p.m.) (Szlak im. Wincentego Pola)

 


wejdź na stronę Ochotniczej Sraży Pożarnej

Świetlica środowiskowa TROPICANA
 


Rada Sołecka Wsi Mochnaczka Niżna