Przejdź do stopki

Deklaracje

Treść

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, dla których metodą ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zużycie wody na danej nieruchomości - plik w formacie doc (151 KB)>>


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, dla których metodą ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest ilość mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość - plik w formacie doc>>


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, dla których metodą ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opłata ustalana ryczałtowo za rok kalendarzowy - plik w formacie doc >>


Załącznik do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, dla których metodą ustalania wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zużycie wody na danej nieruchomości >>