Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1336.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 03 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem.

ZARZĄDZENIE NR 1336.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 03 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem.   Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.