Przejdź do stopki

Komunikaty o jakości powietrza

Treść

                      

 

Stopnie zagrożenia zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10
I stopień II stopień III stopień
Działania krótkoterminowe:

Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły), powinny:
• ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz,
• unikać wietrzenia pomieszczeń,
• włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,
• w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy,
• śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza.
Jednostki oświatowe i opiekuńcze (m.in. szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:
• ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.
Władze gmin, powinny:
• podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.
Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny:
• prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).
Do mieszkańców obszaru apeluje się o:
• w przypadku osób spalających węgiel lub drewno:
o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna, o zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
• korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,
• ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści. 
Działania krótkoterminowe:

Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły), powinny:
• ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz,
• unikać wietrzenia pomieszczeń,
• włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,
• w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy,
• śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza.
Jednostki oświatowe i opiekuńczem.in.: szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:
• ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.
Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny:
• przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).
Władze gmin, powinny:
• podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.
Podmioty gospodarcze, powinny:
• zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,
• zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.
Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny:
• prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).
Policja oraz zarządcy dróg, powinni:
• nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg.
Zarządcy dróg, powinni:
• prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).
Do mieszkańców obszaru apeluje się o:
• w przypadku osób spalających węgiel lub drewno:
o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna, o zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
• korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,
• ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści. 
Działania krótkoterminowe:

Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły), powinny:
• ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz,
• unikać wietrzenia pomieszczeń,
• włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,
• w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy,
• śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza.
Jednostki oświatowe i opiekuńcze (szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:
• ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.
Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny:
• przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).
Władze gmin, powinny:
• podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.
Podmioty gospodarcze, powinny:
• czasowo wstrzymać procesy technologiczne, które powodują znaczącą emisję pyłu,
• zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,
• zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.
Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny:
• prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).
Policja oraz zarządcy dróg, powinni:
• nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg.
Zarządcy dróg, powinni:
• wyznaczyć alternatywne trasy dia odcinków dróg o największym natężeniu ruchu samochodowego, zwłaszcza dla samochodów ciężarowych w celu omijania centrum miast,
• prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).
Inspekcja Nadzoru Budowlanego, powinna:
• prowadzić intensywne kontrole przestrzegania przepisów na placach budowy.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ostrzeżenie 3 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu nowosądeckiego obowiązuje w dniach:

10 lutego 2023 r. od godz. 0:00 do 24:00

 Ostrzeżenie 2 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu nowosądeckiego obowiązuje w dniach:

11 stycznias 2024 r. od godz. 6:00 do 24:00
10 stycznia 2024 r. od godz. 8:45 do 24:00
09 lutego 2023 r. od godz. 8:30 do 24:00
03 marca 2022 r. od godz. 9:30 do 24:00
28 grudnia 2021 r. w godz. 9:00 do 24:00
27 grudnia 2021 r. w godz. 9:30 do 24:00
14 grudnia 2021 r. w godz. 9:00 do 24:00

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu nowosądeckiego obowiązuje w dniach:

7 grudnia 2023 r. od godz. 8:00 do 24:00
6 grudnia 2023 r. od godz. 6:00 do 24:00
30 listopada 2023 r. od godz. 6:00 do 24:00
28 listopada 2023 r. od godz. 6:00 do 24:00
9 Stycznia 2023 r. od godz. 6:00 do 24:00
7 stycznia 2023 r. od godz. 6:00 do 24:00
1 stycznia 2023 r. od godz. 6:00 do 24:00
31 grudnia 2022 r. od godz. 6:00 do 24:00
24 grudnia 2022 r. od godz. 6:00 do 24:00
22 grudnia 2022 r. od godz. 6:00 do 24:00
19 grudnia 2022 r. od godz. 6:00 do 24:00
14 grudnia 2022 r. od godz. 6:00 do 24:00
30 listopada 2022 r. od godz. 6:00 do 24:00
22 listopada 2022 r. od godz. 6:00 do 24:00
16 listopada 2022 r. od godz. 6:00 do 24:00
15 listopada 2022 r. od godz. 6:00 do 24:00
20 marca 2022 r. od godz. 6:00 do 24:00
18 marca 2022 r. od godz. 6:00 do 24:00
17 marca 2022 r. od godz. 6:00 do 24:00
13 marca 2022 r. od godz. 6:00 do 24:00
04 marca 2022 r. od godz. 6:00 do 24:00
03 marca 2022 r. od godz. 6:00 do 24:00
27 lutego 2022 r. od godz. 6:00 do 24:00
05 lutego 2022 r. od godz. 6:00 do 24:00
04 lutego 2022 r. od godz. 6:00 do 24:00
01 lutego 2022 r. od godz. 6:00 do 24:00
25 stycznia 2022 r. od godz. 6:00 do 24:00
16 stycznia 2022 r. od godz. 6:00 do 24:00
10 Stycznia 2022 r. od godz. 6:00 do 24:00
09 stycznia 2022 r. od godz. 6:00 do 24:00
08 stycznia 2022 r. od godz. 6:00 do 24:00
01 stycznia 2022 r. od godz. 6:00 do 24:00
31 grudnia 2021 r. od godz. 6:00 do 24:00
30 grudnia 2021 r. od godz. 6:00 do 24:00
28 grudnia 2021 r. od godz. 6:00 do 24:00
27 grudnia 2021 r. od godz. 6:00 do 24:00
23 grudnia 2021 r. od godz. 6:00 do 24:00
22 grudnia 2021 r. od godz. 6:00 do 24.00
16 grudnia 2021 r. od godz. 8:00 do 24:00
15 grudnia 2021 r. od godz. 6:00 do 24:00 
14 grudnia 2021 r. od godz. 6:00 do 24:00
13 grudnia 2021 r. od godz. 8:00 do 24:00
10 grudnia 2021 r. od godz. 6:00 do 24:00

 


Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 z dnia 16 lutego 2021 r. (pdf 76 KB) - treść komunikatu dostępna również pod numerem telefonu 18 472 55 36


Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 z dnia 1 lutego 2021 r. (pdf 76 KB) - treść komunikatu dostępna również pod numerem telefonu 18 472 55 36


Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 na dzień 19 stycznia 2021 r. - skan w formacie pdf (76 KB)


Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pylu zawieszonego PM10 na dzień 27 stycznia 2020 r. - skan w formacie pdf>>


Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 z dnia 24 stycznia 20202 r. - skan w formacie pdf>>


Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 z dnia 17 stycznia 2020 r. - skan w formacie pdf>>


Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 z dnia 16 stycznia 2010 r. - skan w formacie pdf>>


Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 z dnia 14 stycznia 2020 r. - skan w formacie pdf>>


Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 z dnia 8 stycznia 2020 r. - skan w formacie pdf 


Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 z dnia 7 stycznia 2020 r. - skan w formacie pdf


Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 z dnia 3 stycznia 2020 r. - skan w formacie pdf


Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 na dzień 19 grudnia 2019 r. - skan w formacie pdf


Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 na dzień 18 grudnia 2019 r. - skan w formacie pdf


Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 na dzień 6 grudnia 2019 r. - skan w formacie pdf


Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 na dzień 4 grudnia 2019 r. - skan w formacie pdf 


Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 na dzień 26 listopada 2019 r. - skan w formacie pdf 


Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 na dzień 25 listopada 2019 r. - skan w formacie pdf 


Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 na dzień 20 listopada 2019 r. - skan w formacie pdf 


Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 na dzień 15 listopada 2019 r. - skan w formacie pdf


Komunikat - o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 na dzień 26 października 2019 r.


Komunikat z dnia 24.10.2019 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10


Komunikat - ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza na dzień 27.06.2019 r. >>


Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 25.04.2019 r. 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza 1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Więcej>>


Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 19.04.2019 r. 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza 1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. więcej>>


Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 22.03.2019

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza 1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. więcej>>


Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 19.02.2019

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza 1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. więcej>>


Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 11.02.2019
 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza 1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. więcej>>


Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 08.02.2019

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza 1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. więcej>>


Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 06.02.2019

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza 1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. więcej>>


Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 31.01.2019

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Działania ochronne:

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinni podjąć następujące środki ostrożności:

 • ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
 • unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,
 • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
 • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
 • śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/jakosc-powietrza, na stronie  monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie muw.pl w zakładce "Komunikaty dot. powietrza"      o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.

 

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

 

Działania ograniczające emisję zanieczyszczeń

Apeluje się do mieszkańców obszaru o:

 • w przypadku osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie lepszego jakościowo paliwa (węgla o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co najmniej 21 MJ/kg lub drewna o wilgotności poniżej 15%),
 • zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
 • podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie ze wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, a na krótkich odcinkach przemieszczanie się pieszo lub rowerem
 • ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści

 

Władze gmin powinny podjąć kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.

 

W przypadku temperatury powietrza powyżej 5ºC, Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego powinna prowadzić kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym.


Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 22.01.2019

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza 2 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

 

Działania ochronne

Mieszkańcy obszaru, a zwłaszcza osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinni podjąć następujące środki ostrożności:

 • ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
 • unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,
 • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
 • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
 • śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/jakosc-powietrza, na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie muw.pl w zakładce "Komunikaty dot. powietrza" o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.

 

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Szpitale i przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny być przygotowane na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń.

Działania ograniczające emisję zanieczyszczeń

Apeluje się do mieszkańców obszaru o:

 • w przypadku osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie lepszego jakościowo paliwa (węgla o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co najmniej 21 MJ/kg lub drewna o wilgotności poniżej 15%),
 • zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
 • podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie ze wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, a na krótkich odcinkach przemieszczanie się pieszo lub rowerem,
 • ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

Władze gmin powinny podjąć intensywne kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.

Podmioty gospodarcze powinny zawiesić uciążliwe prace budowlane w części, w której wiążą się one z dużą emisją niezorganizowaną do powietrza.

Policja oraz zarządcy dróg powinni nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku temperatury powietrza powyżej 5°C Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego powinny prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym.

W przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia, zarządcy dróg powinni realizować czyszczenie ulic na mokro, natomiast podmioty gospodarcze zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.

Prognoza jakości powietrza dla obszaru

Miasto Dzisiaj
Środa 2019-01-23
Jutro
Czwartek 2019-01-24
Pojutrze
Piątek 2019-01-25

Nowy Sącz

dobra
PM10
dobra
Ozon
bardzo dobra

dobra

dobra

Gorlice

dobra
PM10
bardzo dobra
Ozon
bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra


Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 19.12.2018 od godz. 0 do 24

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Działania ochronne:

Mieszkańcy obszaru, a zwłaszcza osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinni podjąć następujące środki ostrożności:

 • ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

 • unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,

 • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,

 • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,

 • śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/jakosc-powietrza, na stronie  monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie muw.pl w zakładce "Komunikaty dot. powietrza" o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Szpitale i przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny być przygotowane na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń.

Działania operacyjne:

 • w przypadku osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie lepszego jakościowo paliwa (węgla o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co najmniej 21 MJ/kg lub drewna o wilgotności poniżej 15%),

 • zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,

 • podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie ze wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem.

Władze gmin powinny podjąć intensywne kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.


Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 05.03.2018 od godz. 0 do 24

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Działania ochronne:

Mieszkańcy obszaru, a zwłaszcza osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinni podjąć następujące środki ostrożności:

 • ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
 • unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,
 • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
 • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
 • śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy, na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie muw.pl w zakładce "Komunikaty dot. powietrza" o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Szpitale i przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny być przygotowane na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń.

Działania operacyjne:

Apeluje się do mieszkańców obszaru o:

 • do osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie lepszego jakościowo paliwa (węgla o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co najmniej 21 MJ/kg lub drewna o wilgotności poniżej 15%).
 • zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.
 • podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie z wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, a na krótkich odcinkach przemieszczanie się pieszo lub rowerem.
 • ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

Władze gmin powinny podjąć intensywne kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.

Podmioty gospodarcze powinny zawiesić uciążliwe prace budowlane w części, w której wiążą się one z dużą emisją niezorganizowaną do powietrza.

Policja oraz zarządcy dróg powinni nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku temperatury powietrza powyżej 5°C Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego powinny prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym.

W przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia, zarządcy dróg powinni realizować czyszczenie ulic na mokro, natomiast podmioty gospodarcze zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.


Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 27.03.2018 od godz. 0 do 24

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Działania ochronne:

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,
ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy, na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie muw.pl w zakładce "Komunikaty dot. powietrza" o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Działania operacyjne:

Apeluje się do mieszkańców obszaru o:

 do osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie lepszego jakościowo paliwa (węgla o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co najmniej 21 MJ/kg lub drewna o wilgotności poniżej 15%).
zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.
podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie z wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, a na krótkich odcinkach przemieszczanie się pieszo lub rowerem.
ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

Władze gmin powinny podjąć kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.

W przypadku temperatury powietrza powyżej 5°C, Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego powinny prowadzić kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym.