Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1412.2024 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego działkę ewid. nr 189/4 o pow. 5,8900 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00001519/6, położoną w obrębie 0004 Mochnaczka Wyżna gm. Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 1398.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę ewid. nr 1865/3 o pow. 2,2200 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00026483/5, położoną w obrębie 0008 Tylicz gm. Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 1399.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę ewid. nr 1865/4 o pow. 0,3156 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00026483/5, położoną w obrębie 0008 Tylicz gm. Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewid. nr 202/76 o pow. 0,1200 ha, położonej w obrębie 0004 Mochnaczka Wyżna przeprowadzonego w dniu 7 grudnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju

W dniu 7 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewid. nr 202/76 o pow. 0,1200 ha, położonej w obrębie 0004 Mochnaczka Wyżna, obj. księgą wieczystą NS1M/00009631/3.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewid. nr 202/74 o pow. 0,1200 ha, położonej w obrębie 0004 Mochnaczka Wyżna przeprowadzonego w dniu 7 grudnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju

W dniu 7 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewid. nr 202/74 o pow. 0,1200 ha, położonej w obrębie 0004 Mochnaczka Wyżna, obj. księgą wieczystą NS1M/00009631/3.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewid. nr 202/70 o pow. 0,1200 ha, położonej w obrębie 0004 Mochnaczka Wyżna przeprowadzonego w dniu 7 grudnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju

W dniu 7 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewid. nr 202/70 o pow. 0,1200 ha, położonej w obrębie 0004 Mochnaczka Wyżna, obj. księgą wieczystą NS1M/00009631/3.