Przejdź do stopki

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 451, stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w miejscowości Tylicz.

Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krynica-Zdrój, położona w obrębie 0008 Tylicz, Gmina Krynica-Zdrój, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 451 o pow. 0,4600 ha, ha obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00018834/2.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój, położonej w obrębie 0008 Tylicz, Gmina Krynica-Zdrój, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 448/2 o pow. 0,6159 ha, obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00033719/1. niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój, położonej w miejscowości Tylicz

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój, położonej w miejscowości Tylicz.   Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość stanowiąca wła

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój, położonej w obrębie 0008 Tylicz, Gmina Krynica-Zdrój, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 448/1 o pow. 0,5499 ha, obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00033719/1.niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój, położonej w miejscowości Tylicz

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój, położonej w miejscowości Tylicz.   Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość stanowiąca wła

ZARZĄDZENIE NR 36.2024 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 19.06.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę ewid. nr 397/3 o pow. 0,0452 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00005544/1 oraz działkę ewid. nr 398/3 o pow. 0,5741 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00013656/5, położone w obrębie 0002 Krynica Wieś, będące własnością Gminy Krynica-Zdrój.

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój w miejscowości Mochnaczka Wyżna, obręb: 0004, gm. Krynica-Zdrój oznaczona jako działka ewidencyjna nr 189/4 o pow. 5,8900 ha obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00033840/8

Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój   Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krynica-Zdrój, położona jest w miejscowości Mochnaczka

ZARZĄDZENIE NR 1412.2024 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego działkę ewid. nr 189/4 o pow. 5,8900 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00001519/6, położoną w obrębie 0004 Mochnaczka Wyżna gm. Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 1398.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę ewid. nr 1865/3 o pow. 2,2200 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00026483/5, położoną w obrębie 0008 Tylicz gm. Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 1399.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę ewid. nr 1865/4 o pow. 0,3156 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00026483/5, położoną w obrębie 0008 Tylicz gm. Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewid. nr 202/76 o pow. 0,1200 ha, położonej w obrębie 0004 Mochnaczka Wyżna przeprowadzonego w dniu 7 grudnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju

W dniu 7 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewid. nr 202/76 o pow. 0,1200 ha, położonej w obrębie 0004 Mochnaczka Wyżna, obj. księgą wieczystą NS1M/00009631/3.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewid. nr 202/74 o pow. 0,1200 ha, położonej w obrębie 0004 Mochnaczka Wyżna przeprowadzonego w dniu 7 grudnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju

W dniu 7 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewid. nr 202/74 o pow. 0,1200 ha, położonej w obrębie 0004 Mochnaczka Wyżna, obj. księgą wieczystą NS1M/00009631/3.