Przejdź do stopki

Ogłoszenia różne

Treść

2020-12-14 Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - kliknięcie przekierowuje na stronę Biuletynu Informacji Publicznego Gminy Krynicy-Zdroju, na której zamieszczono ogłoszenie 


Ogłoszenie Starosty Nowosądeckiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste: str. 1>>  str. 2>>


Pismo Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu z dnia 22 kwietnia 2020 r. o umieszczeniu ogłoszenia o przeprowadzeniu procedury udzielania zamówienia publicznego na "wykonywanie prac geodezyjnych dla postępowań administracyjnych prowadzonych w ramach kompetencji Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości"


Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego o wydaniu 2 stycznia 2020 r. decyzji Nr 1/B/2020 znak: WI-XI.7840.14.17.2019.EJ o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Berest (Berest Górny) w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 981 relacji Zborowice-Grybów-Krzyżówka-Krynica w odc. 140 km 1+295 do km 1+432 (działka ewidencyjna nr 14)


2020-01-23  Ogłoszenie Starosty Nowosądeckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play NWS7009A w skład której wchodzą: wolnostojąca stalowa wieża kratowa, 9 anten sektorowych, 3 anteny radioliniowe, urządzenia sterujące i zasilające, wewnętrzna linia zasilająca oraz przyłącz elektroenergetyczny - całość inwestycji na działce ewid. nr 284/3 położonej w miejscowości Berest, gmina Krynica-Zdrój


2019-12-09 Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - skan w formacie pdf>>


2019-12-09 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych - skan w formacie pdf>>


Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Rozbiórka istniejącego zadaszenia i budowa nowego zadaszenia nad schodami wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa fundamentów pod rampę dla niepełnosprawnych, na działce nr 1570, obręb 0001 Krynica-Zdrój, przy ul. Świdzińskiego 4 w Krynicy-Zdroju


2019-01-10 - Obwieszczenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornika retencyjnego wody dla celów śnieżenia stoku narciarskiego wraz z ujęciem wody powierzchniowej na potoku Słotwińskim i zbiornikiem buforowym, pompownią oraz rurociągiem tłocznym”


2018-02-09- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzajacego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Aquapark w Krynicy-Zdroju" planowanego do realizacji na działce ewid. nr 65 w miejscowości Krynica-Zdrój


2017-03-13 Zarządzenie nr 423.2017 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego Straży Miejskiej marki Fiat Doblo 1,9 JTD o nr rej. KNS 1G33


2017-02-21 Zarządzenie nr 407.2017 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego Straży Miejskiej marki Fiat Doblo 1,9 JTD o nr rej. KNS 1G33


2016-08-10 Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego o toczącym się przed Starostą postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako dz.ew. nr 294/1 położoną w obr. Krynica Wieś, m. Krynica-Zdrój


Wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 r. udzielono pomocy publicznej.


2016-03-22 Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

  


2016-03-11 Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego  


2015-12-29 OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego od 1.01.2017 r.


2015-12-29 OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego od 1.07.2016 r.


Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 


Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w wymiarze mniejszym niż 50 000 kilometrów rocznie - przewidywana data rozpoczęcia realizacji usług: luty 2016 r.
 


Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w wymiarze  większym niż 50 000 kilometrów rocznie - przewidywana data rozpoczęcia realizacji usług: sierpień 2016 r.
 


Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w wymiarze  większym niż 50 000 kilometrów rocznie - przewidywana data rozpoczęcia realizacji usług: sierpień 2016 r.
 


Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w wymiarze mniejszym niż 50 000 kilometrów rocznie