Przejdź do stopki
Małopolskie OSP 2023

Małopolskie OSP 2023

W 2023 roku Gmina Krynica-Zdrój otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Małopolskiego na zadanie pn. „Małopolskie OSP 2023”

Bezpłatne poradnictwo dla NGO

Bezpłatne poradnictwo dla NGO

Celem projektu „Nowe FIO-nowe możliwości dla NGO-II” jest wzrost zaangażowania lokalnych organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli grup nieformalnych z gminy Krynicy-Zdroju w życie publiczne poprzez zapewnienie specjalistycznego wsparcia szkoleniowego i doradczego.

Dofinansowanie na adaptację pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krynicy-Zdroju na świetlicę dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy

Dofinansowanie na adaptację pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krynicy-Zdroju na świetlicę dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy

Gmina Krynica-Zdrój otrzymała dofinansowanie w ramach projektu "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna". Grant w wysokości 150 000 zł pozwoli na przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krynicy-Zdroju na świetlicę dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy.

Projekt Cyfrowa Gmina

Projekt Cyfrowa Gmina

  Szacowana wartość projektu: 491.400,06 PLN Wartość dofinansowania: 491.400,06 PLN Beneficjent: Gmina Krynica-Zdrój   Cyfrowa Gmina Przedmiotem projektu jest: Zakup komputerów dla pracowników Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdro

Remont Hali Lodowej

Remont Hali Lodowej

Gmina Krynica-Zdrój otrzymała dofinansowanie w kwocie 17 900 000,00 zł na realizację zadania „Remont Hali Lodowej”.

„Cyfrowa Gmina…”  wsparcie dla Krynicy-Zdroju

„Cyfrowa Gmina…” wsparcie dla Krynicy-Zdroju

Gmina Krynica-Zdrój otrzymała dofinansowanie z projektu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Blisko dziesięć milionów dla naszej Gminy

Blisko dziesięć milionów dla naszej Gminy

Gmina Krynica - Zdrój otrzymała 9 900 000,00 zł w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Środki zostaną przeznaczone na budowę i modernizację infrastruktury turystycznej w obrębie Góry Parkowej w Krynicy-Zdroju tj. budowę Amfiteatru.