Przejdź do stopki

Polany

Treść

Miejscowość leży w dolinie Mostysza i wpadającego do niego potoku, przy skrzyżowaniu drogi Krynica-Grybów z lokalną drogą Polany-Kamianne-Kotów. Odległość z Berestu 5 km, z Krynicy 16 km. Wieś położona jest na wysokości 450 m npm. Na wschód od wsi wznoszą się: Hłocza (774 m), i Głębokie (630 m), a na zachodzie Kiczera Wielka (694 m) oraz Sołtysi Wierch (607 m). Polany liczą obecnie około 420 mieszkańców. Stanowią one najdalej na północ wysuniętą miejscowość gminy uzdrowiskowej Krynica.
Osada założona została w XVI wieku w dobrach Kresu Muszyńskiego, na terenach wcześniej należących do sąsiedniej Florynki, wówczas Flornikową zwanej. Początkowo być może stanowiła przysiółek tej wsi, który po przeniesieniu Florynki w 1574 roku na prawo wołoskiej wyodrębnił się w samodzielną wieś. W zamieszkałej przez Łemków wsi już w XVII wieku była cerkiew, młyn, stawy i karczma. Po likwidacji dóbr biskupów krakowskich krakowskich 1781 roku, osiedliło tu się kilka rodzin żydowskich. Mieszkali tu też Polacy. W grudniu 1914 roku miała tu miejsce potyczka Rosjan z Austriakami, Austriakami czasie której poległo kilku żołnierzy, którzy zostali później pochowani w sąsiedniej Florynce. W okresie tworzenia minirepubliki łemkowskiej w latach 1918-1919 Polany popierały ten ruch. W latach dwudziestolecia międzywojennego działała czytelnia łemkowska im. Kaczkowskiego. Miejscowych Łemków wysiedlono w latach 1945-1947. Pozostały nieliczne rodziny, często mieszane polsko-łemkowskie.

Polany znajdują się na szlaku cerkwi łemkowskich.
We wsi zachowały się jeszcze pozostałości dawnych łemkowskich budynków gospodarskich. W jednej z nich Pan Eugeniusz Forycki stworzył ekspozycje o charakterze muzealnym, w której możemy oglądać sprzęty gospodarstwa domowego z przełomu XIX/XX w. W skład zespołu zabudowań wchodzą: zagroda, spichlerz, drewniany wiatrak, chyże.
 


Sołectwo Wsi Polany