Przejdź do stopki

Inwestycje

Treść

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Piorunka
poprzez doposażenie i dostosowanie Wiejskiego Domu Kultury”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Operacja polegała na przystosowaniu pomieszczenia porządkowego-schowska, przebudowie instalacji CO wraz z montażem grzejników oraz wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce na potrzeby organizacji spotkań miejscowej ludności. Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce w sprzęt AGD, pozwoli wykorzystywać go podczas imprez i uroczystości kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych dla mieszkańców wsi oraz goszczących w niej turystów. W tym celu również należy zamontować ogrzewanie i urządzić łazienkę z prysznicem.
W ramach zadania wykonano:
1. Przebudowa instalacji CO polegająca na doprowadzeniu do nieogrzewanych pomieszczeń instalacji i montażu grzejników.
2. Dostosowanie pomieszczenia na potrzeby łazienki wraz z prysznicem.
3. Zakup wyposażenia (wg specyfikacji załączonej oferty)

Wiejski Dom Kultury w Piorunce funkcjonuje od listopada 2011 r. W tym czasie zorganizowano uroczystości dla społeczności lokalnej: Wigilia dla samotnych i starszych, Dzień Babci i Dziadka, Opłatek dla strażaków. Planowane są kolejne uroczystości, na które przychodzi od 30 do 120 osób, dlatego potrzebne jest doposażenie w sprzęt AGD, którego ilość jest niewystarczająca. W ten sposób promowane i pielęgnowane są tradycje regionalne związane np. ze świętami, następuje integracja mieszkańców Piorunki i sąsiednich wsi zapewniając mieszkańcom równocześnie dostęp do kultury.
Turyści uczestniczący w imprezach okolicznościowych poznają kulturę regionu. Organizowane uroczystości wpływają na podnoszenie jakości życia mieszkańców wsi i sprzyjają nawiązywaniu relacji z sąsiadami. Kontynuacją tych działań za sprawą realizacji projektu będą dalsze wydarzenia i organizacja: Dnia Matki, Dożynek, Pikniku Rodzinnego, Zabawy Sylwestrowej. W planach jest wprowadzenie cyklu „spotkań przy kawie” dla starszych i samotnych mieszkańców Piorunki. W ten sposób będą mogli wyjść z domu, spotkać się ze swoimi rówieśnikami, wymienić poglądy i miło spędzić czas. Obecnie nie mają takiej możliwości , gdyż najbliższe kawiarnie znajdują się w Grybowie i Krynicy-Zdroju, a ze względu na ograniczoną liczbę autobusów kursowych dojazd jest wielkim utrudnieniem dla starszych ludzi. Wieś Piorunka znajduje się na szlaku „Architektury Drewnianej”. Doposażenie i zagospodarowanie istniejących pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce sprawi, że turyści częściej skierują tam swoje kroki.
 

Zdjęcia