Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowosądeckiego położonych w obrębie ewidencyjnym Krynica Wieś, jednostka ewidencyjna Krynica-Zdrój - miasto

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowosądeckiego położonych w obrębie ewidencyjnym Krynica Wieś, jednostka ewidencyjna Krynica-Zdrój - miasto

Nieruchomość stanowiąca własność powiatu Nowosądeckiego położona w obrębie ewid. Krynica Wieś, jednostka ewid. Krynica-Zdrój - miasto, objęta księgą wieczystą nr NS1M/00020409/1 oznaczona jako działka nr 403/27 o pow. 0,0850 ha

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Kraszewskiego 64 w Krynicy-Zdroju

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Kraszewskiego 64 w Krynicy-Zdroju

Nieruchomość lokalowa tj. lokal mieszkalny nr 7, stanowiąca własność Gminy Krynicy-Zdroju położona jest w budynku wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 64 w Krynicy-Zdroju, na działce ew. nr 929, obręb Krynica-Zdrój o powierzchni 0.1096 ha i objęta jest Księgą Wieczystą nr NS1M/00005992/3. Księga wieczysta nieruchomości lokalowej: NS1M/00032852/8.

ZARZĄDZENIE NR 1157.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 1157.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę ewid. nr 1284 o pow. 0,5200 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00013728/1, położoną w obrębie Tylicz, gm. Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 1132.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość lokalową stanowiącą lokal mieszkalny nr 7, położony w budynku wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 64 w Krynicy-Zdroju, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia