Przejdź do stopki

Przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr 1475/1 stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w miejscowości Tylicz

Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krynica-Zdrój, położona w obrębie 0008 Tylicz, Gmina Krynica-Zdrój, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 1475/1 o pow. 0,0622 ha, i nr 1477/1 o pow. 0,5500 ha obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00013726/7.

ZARZĄDZENIE NR 1326.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

ZARZĄDZENIE NR 1326.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego ograniczonego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.

ZARZĄDZENIE NR 1330.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

ZARZĄDZENIE NR 1330.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego ograniczonego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.

ZARZĄDZENIE NR 1329.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

ZARZĄDZENIE NR 1329.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego ograniczonego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.

ZARZĄDZENIE NR 1328.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

ZARZĄDZENIE NR 1328.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego ograniczonego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.

ZARZĄDZENIE NR 1327.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego ograniczonego

  ZARZĄDZENIE NR 1327.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego ograniczonego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 1335.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 1335.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą