Przejdź do stopki

Sprawozdania budżetowe 2015

Treść

I kwartał

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 

Rb-28S  sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

 

II kwartał

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

RB-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

III kwartał

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

RB-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

IV kwartał

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

RB-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych