Przejdź do stopki

Środowisko

Treść

Polityka ekologiczna państwa realizowana jest poprzez programy ochrony środowiska. Do sporządzania programów, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, zobligowane są organy wykonawcze województwa, powiatu i gminy (art.17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska). „Program Ochrony Środowiska dla gminy Krynica-Zdrój na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015” został przyjęty uchwałą Nr XXXIV/249/09 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 1 kwietnia 2009 roku. Zgodnie z zapisami art.14.2. ustawy Prawo ochrony środowiska program przyjmowany jest na cztery lata, co oznacza potrzebę jego cyklicznej aktualizacji. Biorąc powyższe pod uwagę Burmistrz Miasta i Gminy Krynica Zdrój przystąpił do jego aktualizacji. Opracowanie aktualizacji „Programu...” powierzono firmie ARCADIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Informacja dotycząca stref ochronnych ujęć wody

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KRYNICA-ZDRÓJ NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2016-2019

Przewodnik Przedsiębiorców korzystających ze środowiska

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Krynica-Zdrój w 2017 roku.

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Krynicy-Zdroju, Tylicza i Muszynki w 2017 roku.