Przejdź do stopki
ZAWIADOMIENIE O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI

Burmistrz Krynicy-Zdroju zawiadamia, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do wniosku firmy Muszynianka sp. z o.o., ul. Kościuszki 58, 33-380 Krynica-Zdrój dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie wody leczniczej istniejącym odwiertem P-27 w Krynicy-Zdroju ze złoża w miejscowości Krynica-Zdrój, gmina Krynica-Zdrój w obrębie obszaru górniczego Muszynianka III, na działce: nr ewidencyjny 779 obręb Krynica Wieś”.

Zawiadomienie z 26 marca 2021 r.

Zawiadomienie z 26 marca 2021 r.

Zawiadomienie o postanowieniu stwierdzającym konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw wraz z budynkiem usługowo-handlowym oraz infrastrukturą techniczną wg opisu przedsięwzięcia znajdującego się w karcie informacyjnej przedsięwzięcia”