Przejdź do stopki

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO z dnia 4 października 2023 r.

Treść

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO 

z dnia 4 października 2023 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 1490) informuję, iż przetarg ustny nieograniczonego na sprzedaż działki ew. nr 2194/2 o pow. 0,2011 ha, obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00020293/4, położonej w obrębie 0001 Krynica Zdrój, który miał odbyć się w dniu 40.10.2023 r. o godz. 1000, zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak uczestników.

 

 Przewodniczący Komisji Przetargowej