Przejdź do stopki
ZARZĄDZENIE NR 1222.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 1222.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę ewid. nr 202/67 o pow. 0,1200 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00009631/3, położoną w obrębie 0004 Mochnaczka Wyżna gm. Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 1221.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 1221.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę ewid. nr 202/84 o pow. 0,1294 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00009631/3, położoną w obrębie 0004 Mochnaczka Wyżna gm. Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 1220.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 1220.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę ewid. nr 202/70 o pow. 0,1200 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00009631/3, położoną w obrębie 0004 Mochnaczka Wyżna gm. Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 1219.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 1219.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę ewid. nr 202/76 o pow. 0,1200 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00009631/3, położoną w obrębie 0004 Mochnaczka Wyżna gm. Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 1218.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 1218.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę ewid. nr 202/75 o pow. 0,1200 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00009631/3, położoną w obrębie 0004 Mochnaczka Wyżna gm. Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 1217.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę ewid. nr 202/74 o pow. 0,1200 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00009631/3, położoną w obrębie 0004 Mochnaczka Wyżna gm. Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 1216.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 1216.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę ewid. nr 202/63 o pow. 0,1200 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00009631/3, położoną w obrębie 0004 Mochnaczka Wyżna gm. Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 1213.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 1213.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę ewid. nr 202/65 o pow. 0,1200 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00009631/3, położoną w obrębie 0004 Mochnaczka Wyżna gm. Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2218/14 o pow. 0,1200 ha obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00021021/4 stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w Krynicy-Zdroju

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2218/14 o pow. 0,1200 ha obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00021021/4 stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w Krynicy-Zdroju

Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krynica-Zdrój, położona jest w miejscowości Krynica-Zdrój, obręb: 0001 Krynica Zdrój oznaczona jako działka ewidencyjna nr 2218/14 o pow. 0,1200 ha obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00021021/4.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2218/13 o pow. 0,1414 ha obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00021021/4 stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w Krynicy-Zdroju

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2218/13 o pow. 0,1414 ha obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00021021/4 stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w Krynicy-Zdroju

Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krynica-Zdrój, położona jest w miejscowości Krynica-Zdrój, obręb: 0001 Krynica Zdrój oznaczona jako działka ewidencyjna nr 2218/13 o pow. 0,1414 ha obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00021021/4.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO PRZEPROWADZONEGO W DNIU 09 MAJA 2023 ROKU

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO PRZEPROWADZONEGO W DNIU 09 MAJA 2023 ROKU

Przedmiotem przetargu była sprzedaż nieruchomości obejmującej lokal mieszkalny nr 7 położony na drugim piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Kraszewskiego 64 w Krynicy-Zdroju o pow. 82,36 m2, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej budynku i w prawie współwłasności gruntu w 14,06 % (udział ułamkowy 1406/10000) części działki ew. nr 929 o pow. 0.1096 ha obj. KW NS1M/00005992/3. Księga Wieczysta nieruchomości lokalowej: NS1M/00032852/8

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowosądeckiego położonych w obrębie ewidencyjnym Krynica Wieś, jednostka ewidencyjna Krynica-Zdrój - miasto

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowosądeckiego położonych w obrębie ewidencyjnym Krynica Wieś, jednostka ewidencyjna Krynica-Zdrój - miasto

Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Nowosądeckiego położona w obrębie ewid. Krynica Wieś, jednostka ewid. Krynica-Zdrój - miasto, objęta księgą wieczystą nr NS1M/00020409/1 oznaczona jako działka nr 403/23 o pow. 0,0898 ha

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowosądeckiego położonych w obrębie ewidencyjnym Krynica Wieś, jednostka ewidencyjna Krynica-Zdrój - miasto

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowosądeckiego położonych w obrębie ewidencyjnym Krynica Wieś, jednostka ewidencyjna Krynica-Zdrój - miasto

Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Nowosądeckiego położona w obrębie ewid. Krynica Wieś, jednostka ewid. Krynica-Zdrój - miasto, objęta księgą wieczystą nr NS1M/00020409/1 oznaczona jako działka nr 403/30 o pow. 0,1210 ha

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowosądeckiego położonych w obrębie ewidencyjnym Krynica Wieś, jednostka ewidencyjna Krynica-Zdrój - miasto

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowosądeckiego położonych w obrębie ewidencyjnym Krynica Wieś, jednostka ewidencyjna Krynica-Zdrój - miasto

Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Nowosądeckiego położona w obrębie ewid. Krynica Wieś, jednostka ewid. Krynica-Zdrój - miasto, objęta księgą wieczystą nr NS1M/00020409/1 oznaczona jako działka nr 403/34 o pow. 0,1134 ha

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowosądeckiego położonych w obrębie ewidencyjnym Krynica Wieś, jednostka ewidencyjna Krynica-Zdrój - miasto

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowosądeckiego położonych w obrębie ewidencyjnym Krynica Wieś, jednostka ewidencyjna Krynica-Zdrój - miasto

Nieruchomość stanowiąca własność powiatu Nowosądeckiego położona w obrębie ewid. Krynica Wieś, jednostka ewid. Krynica-Zdrój - miasto, objęta księgą wieczystą nr NS1M/00020409/1 oznaczona jako działka nr 403/27 o pow. 0,0850 ha