Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 824.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki ewid. nr 411/3 o pow. 0,3816 ha, i nr 411/4 o pow. 0,7367 ha obj. księgą wieczystą nr NS1M/00014118/9, położone w obrębie Krynica Słotwiny, będące własnością Gminy Krynica-Zdrój.

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Świdzińskiego 5 w Krynicy-Zdroju.

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 37 ust.1 oraz art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551.) oraz Zarządzenia Nr 726.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o

ZARZĄDZENIE NR 759.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 7 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE  NR  759.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 7 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o s

ZARZĄDZENIE NR 760.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 7 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustanowienia służebności gruntowej

ZARZĄDZENIE  NR  760.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 7 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustanowienia służebności gruntowej  Na podstawie art. 30 ust

OGŁOSZENIE Burmistrza Krynicy-Zdroju dotyczące przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w Krynicy-Zdroju.

OGŁOSZENIE Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w Krynicy-Zdroju. Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość obejmuje działkę ewidencyjną nr 403/26

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr 202/61 o pow. 0,0975 ha i nr 201/20 o pow. 0,0701 ha, stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w obrębie 0004 Mochnaczka Wyżna, Gmina Krynica-Zdrój

Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krynica-Zdrój, położona w obrębie Mochnaczka Wyżna, Gmina Krynica-Zdrój, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 202/61 o pow. 0,0975 ha i nr 201/20 o pow. 0,0701 ha, obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00009631/3.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr 202/82 o pow. 0,1385 ha, stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w obrębie 0004 Mochnaczka Wyżna, Gmina Krynica-Zdrój

Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krynica-Zdrój, położona w obrębie Mochnaczka Wyżna, Gmina Krynica-Zdrój, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 202/82 o pow. 0,1385 ha obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00009631/3.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr 202/72 o pow. 0,1335 ha, stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w obrębie 0004 Mochnaczka Wyżna, Gmina Krynica-Zdrój

Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krynica-Zdrój, położona w obrębie Mochnaczka Wyżna, Gmina Krynica-Zdrój, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 202/72 o pow. 0,1335 ha obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00009631/3.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr 202/55 o pow. 0,0862 ha i nr 201/8 o pow. 0,0456 ha, stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w obrębie 0004 Mochnaczka Wyżna, Gmina Krynica-Zdrój

Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krynica-Zdrój, położona w obrębie Mochnaczka Wyżna, Gmina Krynica-Zdrój, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 202/55 o pow. 0,0862 ha i nr 201/8 o pow. 0,0456 ha, obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00009631/3.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr 202/58 o pow. 0,0952 ha i nr 201/10 o pow. 0,0557 ha, stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w obrębie 0004 Mochnaczka Wyżna, Gmina Krynica-Zdrój

Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krynica-Zdrój, położona w obrębie Mochnaczka Wyżna, Gmina Krynica-Zdrój, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 202/58 o pow. 0,0952 ha i nr 201/10 o pow. 0,0557 ha, obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00009631/3.