Informujemy, że w w dniu 7 kwietnia 2023 r. (Wielki Piątek) Urząd Miejski będzie czynny do godziny 13:00

Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE  NR 912.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę ewid. nr 202/56 o pow. 0,1322 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00009631/3, położoną w obrębie Mochnaczka Wyżna, gmina Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 895.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość będącą własnością Gminy Krynicy-Zdroju, obejmującą działkę ewid. nr 816/1 o pow. 0,0255 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00020293/4, położoną w obrębie Krynica Zdrój, zabudowaną budynkiem murowanym o pow. użytkowej 56,99 m2, wraz z ustanowieniem służebności gruntowej przejazdu i przechodu po działce ewid. nr 816/2 na rzecz działki ewid. nr 816/1.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2500/7 o pow. 0,1247 ha, obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00020293/4, stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w Krynicy-Zdroju.

Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krynica-Zdrój, położona jest w miejscowości Krynica-Zdrój przy ul. Źródlanej, Gmina Krynica-Zdrój, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 2500/7 o pow. 0,1247 ha, obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00020293/4. Nabywca działki ewid. nr 2500/7 nabywa udział 1/6 części w działce ewid. nr 2500/6 o pow. 0,0554 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00026822/4, stanowiącej drogę wewnętrzną.

ZARZĄDZENIE NR 824.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki ewid. nr 411/3 o pow. 0,3816 ha, i nr 411/4 o pow. 0,7367 ha obj. księgą wieczystą nr NS1M/00014118/9, położone w obrębie Krynica Słotwiny, będące własnością Gminy Krynica-Zdrój.

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Świdzińskiego 5 w Krynicy-Zdroju.

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 37 ust.1 oraz art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551.) oraz Zarządzenia Nr 726.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o

ZARZĄDZENIE NR 759.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 7 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE  NR  759.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 7 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o s

ZARZĄDZENIE NR 760.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 7 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustanowienia służebności gruntowej

ZARZĄDZENIE  NR  760.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 7 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustanowienia służebności gruntowej  Na podstawie art. 30 ust