Przejdź do stopki

Zabytki

Treść

Rejestr zabytków z terenu Gminy Krynicy-Zdroju:

1.    Berest gm. Krynica – cerkiew p.w. śś. Kosmy i Damiana, ob. kościół, A-76 z 05.09.1964 (NSz)
2.    Czyrna gm. Krynica – kościół par. (d.cerkiew) p.w. św. Parascewii, A-238 z 5.09.1964 (Nsz)
3.    Krynica gm. Krynica – układ urbanistyczny,[A-278/M] z 04.02.2009r
4.    Krynica gm. Krynica – kościół Wniebowzięcia NMP, A-762 z 24.11.1994 (NSz)
5.    Krynica, os. Krynica Dolna, gm.Krynica – zespół cerkwi unickiej: cerkiew p.w. ŚŚ. Piotra i Pawła, dzwonnica, cmentarz przykościelny, ogrodzenie, ul. Kraszewskiego, A-843 z 26.01.1988
6.    Krynica Dolna, d. cerkiew .j.w. p.w. Objawienia Pańskiego z otoczeniem - st. rej. nr 761 z 5.09.1964
7.    Krynica - Słotwiny, gm. Krynica, d. cerkiew p.w. Opieki NP Marii, ob. kościół, cmentarz przykościelny, mur, 1678.drzewostan, A-128 z 05.09.1964 (NSz)
8.    Krynica gm. Krynica – kaplica na „Dietlówce”, A-413 z 20.11.1972 (Nsz)
9.    Krynica gm. Krynica – cmentarz z I wojny światowej nr 346 (kwatera na cmentarzu komunalnym), ul. Cmentarna, A-794 z 19.02.1996 (NSz)
10.   Krynica gm. Krynica – Park Pułaskiego, A-655 z 20.02.1992 i z 30.06.1998 (NSz)
11.   Krynica gm. Krynica – Park Słotwiński z Pijalnią Zdroju „Słotwinka”, ul. Bieruta 76/1 i pawilonem parkowym, ul. Bieruta 76/2, A-404 z 20.11.1977 (NSz)
12.   Krynica gm. Krynica – Park Zdrojowy oraz obiekty: pijalnia „Jan Józef” na Janówce, ławka, pomnik Kraszewskiego, Dietla, Mickiewicza, figura MB, A-412 z 20.11.1972 (NSz)
13.   Krynica gm. Krynica – „Dworzec Zdrojowy” (Stary Dom Zdrój), A-406 z 21.11.1972 (NSz)
14.   Krynica gm. Krynica – d. pijalnia wód mineralnych, A-192 z 06.05.1970 (Nsz)
15.   Krynica gm. Krynica – pensjonat „Wisła”” Bulwary Dietla 1, A-362 z 30.05.1972 (NSz)
16.   Krynica gm. Krynica – pensjonat „Góral” i dom obok, Bulwary Dietla 2/1, 2/2, A-361 z 30.05.1972 (NSz)
17.   Krynica gm. Krynica – willa „Zofia” Bulwary Dietla 4, A-444 z 04.07.1986 (NSz)
18.   Krynica gm. Krynica – pensjonat „Biały Orzeł” Bulwary Dietla 7, A-363 z 30.05.1972 (NSz)
19.   Krynica gm. Krynica – willa „Witoldówka” Bulwary Dietla 10, A-364 z 30.05.1972 (NSz)
20.   Krynica gm. Krynica – willa „Biała Róża” Bulwary Dietla 12, A-366 z 16.10.1972 (NSz)
21.   Krynica gm. Krynica – willa „Kosynier” Bulwary Dietla 15, A-367 z 17.11.1972 (NSz)
22.   Krynica gm. Krynica – willa „Węgierska Korona” Bulwary Dietla 18, A-369 z 17.11.1972 (NSz)
23.   Krynica gm. Krynica – willa „Romanówka” Bulwary Dietla 19, A-405 z 20.11.1972 (NSz)
24.   Krynica gm. Krynica – dom „Józefa” ul. Cicha 10, A-763 z 24.11.1994 (NSz)
25.   Krynica gm. Krynica – willa z ogrodem, ul. Kiepury 12, A-784 z 11.12.1995 (NSz)
26.   Krynica gm. Krynica – willa „Alpejska” ul. Kościuszki 24, A-368 z 17.11.1972 (NSz)
27.   Krynica gm. Krynica – willa „Kościuszko” ul. Kościuszki 36, A-400 z 20.11.1972 (NSz)
28.   Krynica gm. Krynica – willa „Zegar” ul. Kościuszki 38, A-401 z 20.11.1972 (NSz)
39.   Krynica gm. Krynica – willa „Orlęta” ul. Kościuszki 40, A-402 z 29.11.1972 (NSz)
30.   Krynica gm. Krynica – willa „Wawel” ul. Kościuszki 44, A- 403 z 20.11.1972 (Nsz) - skreślona 04.03.2009
31.   Krynica gm. Krynica – willa „Karpacka” ul. Kościuszki 58, A-410 z 20.11.1972 (NSz)
32.   Krynica gm. Krynica – willa „Krakus” ul. Kraszewskiego 12, A-814 z 29.10.1996 (NSz)
33.   Krynica gm. Krynica – willa „Pod Zieloną Górką” ul. Nowotarskiego 5, A-409 z 29.11.1972(Nsz)
34.   Krynica gm. Krynica – Łazienki Mineralne ul. Nowotarskiego 7, A-407 z 20.11.1972 (NSz)
35.   Krynica gm. Krynica – Łazienki Borowinowe ul. Nowotarskiego 9, A-408 z 29.11.1972 (Nsz)
36.   Krynica gm. Krynica – willa „Urszula”, ul. Piłsudskiego 17, A-185 z 31.05.1985 (NSz)
37.   Krynica gm. Krynica – willa „Marta”, ul. Piłsudskiego 46, A-179 z 13.11.1984 (Nsz)
38.   Krynica gm. Krynica – willa „Kamelia” ul. Piłsudskiego 48, A-665 z 15.05.1992 (NSz)
39.   Krynica gm. Krynica – willa „Janina”, ul. Piłsudkiego 63, A-491 z 22.06.1987 (NSz)
40.   Krynica gm. Krynica – willa „Dwór” ul. Pułaskiego 14, A-411 z 20.11.1972 (NSz)
41.   Krynica gm. Krynica – willa ,,Kasztelanka” ul. Pułaskiego 33, A-21/M z 30.06.2004
42.   Krynica gm. Krynica – sanatorium „Patria”, ul. Pułaskiego 35, [A-1353/M] z 17.09.2013
43.   Krynica gm. Krynica - budynek PTTK ul. Zdrojowa 32, A-78/M z 10.04.2007 r.
44.   Mochnaczka Niżna gm. Krynica – cerkiew ob. kościół par. p.w. św. Michała Archanioła, mur, otoczenie z drzewostanem, A-98 z 05.09.1964 (=st.rej.nr 767) (NSz)
45.   Mochnaczka Niżna gm. Krynica –cerkiew, ob. kaplica p.w. NMP z otoczeniem i drzewostanem, A-99 z 05.09.1964 (NSz)
46.   Muszynka gm. Krynica – cerkiew, ob. kościół fil. p.w. św. Jana, drzewostan w obrębie ogrodzenia, A-103 z 05.09.1964 (NSz)
47.   Polany gm. Krynica – cerkiew p.w. św. Michała Archanioła, ob. kościół fil., A-77 z 5.09.1966
48.   Polany gm. Krynica – zagroda regionalna nr 46, A-295 z 25.04.1981 (NSz)
49.   Tylicz gm. Krynica – kościół par. p. w. śś. Piotra i Pawła, A-135 z 03.04.1968 (Nsz)
50.   Tylicz gm. Krynica – cerkiew p.w. śś. Kosmy i Damiana, ob. kościół pomocniczy, otoczenie, drzewostan, A-47 z 05.09.1964 (Nsz)
51.   Piorunka gm. Krynica – cerkiew p.w. śś. Kosmy i Damiana, ob. kościół fil., A-237 z 05.09.1964 r