Przejdź do stopki

Kontakt

Treść

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój,
ul. Kraszewskiego 7

Adres skrzynki ePUAP: /1210073/SkrytkaESP
                                         /1210073/skrytka

 

Kancelaria

tel. 18 472 55 00 (łączy ze wszystkimi Wydziałami)
 


Sekretariat Burmistrza

tel. 18 472 55 55
e-mail: krynica@umkrynica.pl 


Strefa Płatnego Parkowania

tel. 18 472 55 00


Wydział Finansowo-Budżetowy (FB)


Skarbnik pok. nr 27; tel. 184725524
Referat Finansowo-Budżetowy i Analiz (BiA)
Kierownik pok. nr 28, tel. 18 4725525
Referat Podatków i Opłat (PiO)
Kierownik pok. nr 31 tel. 18 4725527
 


Wydział Inwestycji i Mienia (IiM)

Dyrektor pok. nr 39 tel. 18 4725523
Referat Gospodarki Lokalowej (GL)
Kierownik pok. nr 21 tel. 18 4725531


Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GKiOS)

Dyrektor pok. nr 3 tel. 18 4725506
Gospodarka odpadami komunalnymi pok. 1-2 tel. 4725546
Gospodarka leśna pok. 1 tel. 4725536
Ochrona środowiska pok. 1-2 tel. 4725536


Urząd Stanu Cywilnego (USC)


Zastępca Kierownika pok. nr 12 tel. 18 4725519


Straż Miejska (SM)


Komendant pok. nr 4, tel. 18 4725597
Patrol tel. 18 4725537; 603 925 971

Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych>>
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych>>


Samodzielne stanowisko do spraw Zamówień Publicznych i Ochrony Danych Osobowych (ZPiOD)


iod@umkrynica.pl pok. 22 tel. 18 472 55 60


Samodzielne stanowisko do spraw BHP (BHP)


pok. nr 1 tel. 18 4725536


Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)

Dyrektor pok. nr 34; tel. 18 4725540
Ewidencja ludności pok. 16, tel. 4725517
Dowody osobiste pok. 17 tel. 4725518
Informatyk pok. 33 tel. 4725516
Biuro Rady pok. 43 tel. 4725526
Ewidencja działalności gospodarczej pok. nr 18 tel. 18 4725513
Informacja publiczna, promocja - pok. nr 18 tel. 18 4725512
Sport, kultura  - budynek IT tel. 18 4725577
 


Punkt Informacji Turystycznej (IT)

ul. Zdrojowa 15
tel. 18 4725577, 18 4725588


Centrum Księgowo-Administracyjne Oświaty Gminy Krynica-Zdrój

33-380 Krynica-Zdrój
ul. Szkolna 3

dyrektor - tel. 184725551
główny księgowy - tel. 184725552
administracja - tel. 18 4725522, 4725508