Przejdź do stopki

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 20 września 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju

Treść

Krynica-Zdrój dnia 28.09.2023 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

ustnego nieograniczonego przeprowadzonego

w dniu 20 września 2023 r. 

w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju

 

1. Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) informuję, że w dniu 20 września 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewid. nr 202/84 o pow. 0,1294 ha, położonej w obrębie 0004 Mochnaczka Wyżna, obj. księgą wieczystą NS1M/00009631/3.

2. W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie tj. w dniu 15.09.2023 r. wadium zostało wpłacone na ww. działkę przez 1 osobę, która spełniła wymogi określone w ogłoszeniu i została dopuszczona do przetargu.

3. Cena wywoławcza działki wynosiła 120 000,00 zł. brutto.

Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 121 200,00 zł. brutto.

4. Nabywcą działki zostali Państwo Anna i Marcin Niziołek .

5. Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w okresie od 28.09.2023 r. do 05.10.2023 r. 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej