Przejdź do stopki

Konkursy, granty

Treść

2020-12-22 Zarządzenie Nr 568.2020 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na zlecanie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju w roku 2021 


2020-01-15 Zarządzenie nr 331.2020 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu projektów na zlecanie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju w roku 2020 


2019-12-23 Zarządzenie nr 311.2019 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na zlecanie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju w roku 2020


2019-07-08 Zarządzenie nr 157.2019 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 8.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu "Dialog. Działanie Innowacje Aktywność Ludzie Otwartość Gotowość" w ramach konkursu "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 ogłoszonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju


2019-06-26 Zarządzenie nr 155.2019 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 26.06.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu projektów na zlecanie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju w roku 2019


2019-06-10 Zarządzenie Nr 137.2019 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 10.06.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na zlecanie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju w roku 2019


Informujemy, iż w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi  w obszarze kultury w budżecie na 2019 rok została zabezpieczona kwota 50.000,- zł.

W załączeniu przesyłamy wzór oferty. Wypełniony formularz należy złożyć do 26 marca 2019 r.
w kancelarii Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 18 472 55 48.

wzór oferty


Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2019" 


2019-01-24 Zarządzenie Nr 55.2019 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 24.01.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu projektów na zlecanie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju w roku 2019


Zarządzenie nr 43.2018 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 28.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju w roku 2019
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (Konkurs projektów na zlecanie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju w roku 2019)


Informujemy, iż w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi  w obszarze kultury w budżecie na 2018 rok została zabezpieczona kwota 50.000,- zł.

Chętnych zapraszamy do składania ofert.

Wypełniony formularz należy złożyć do 27 marca 2018 r. w kancelarii Urzędu Miejskiego
w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Strategii i Rozwoju Lokalnego pod numerem telefonu 18 472 55 48.

wzór oferty


Otwarty konkurs ofert z obszaru "Pomoc społeczna"

Zarządzenie nr 620.2018 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 18.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z obszaru "Pomoc społeczna"

Zarządzenie nr 645.2018 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 19.02.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach konkursu otwartego ofert na realizację zadania z obszaru "Pomoc społeczna" i zasad pracy komisji konkursowej

Zarządzenie nr 645a.2018 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 21.02.2018 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z obszaru "Pomoc społeczna"


Ogłoszenie konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju w roku 2018


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku na terenie Gminy Krynicy-Zdroju