Przejdź do stopki

Program ochrony środowiska

Treść

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) w celu realizacji polityki ekologicznej państwa na poziomie lokalnym, gminy zostały zobligowane do sporządzenia gminnych programów ochrony środowiska, jako realizację polityki ekologicznej państwa. Polityka ta określa, na podstawie aktualnego stanu środowiska, w szczególności: cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, poziomy celów długoterminowych, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

UCHWAŁA NR XXV.206.2020 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krynica-Zdrój na lata 2019-2025”

Uchwała Nr XIII.134.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krynica-Zdrój na lata 2019-2025” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krynica-Zdrój na lata 2018-2025”

Uchwała Nr XXXV.244.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie: uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krynica–Zdrój na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2023 r.”