Przejdź do stopki

Wydziały Urzędu

Treść

Wydziały Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju

 

Administrator danych osobowych

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Burmistrz Krynicy-Zdroju (dalej administrator), z siedzibą przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój. Oznacza to, że administrator odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Inspektorami ochrony danych osobowych są: Pani Katarzyna Smoleń-Lupa i Pan Tomasz Syjud, kontakt: iod@umkrynica.pl, tel. 18 4725560, Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój

Więcej informacji dotyczących zmian w przepisach o ochronie danych osobowych możecie Państwo uzyskać tutaj>>


Koordynator do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
Paweł Maślanka - Zastępca Burmistrza Krynicy-Zdroju - tel. 184725555 

Zarządzenie Nr 423.2020 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 4.06.2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami


Adres skrzynki ePUAP:

/1210073/SkrytkaESP
/1210073/skrytka


Chcesz ograniczyć wizyty w urzędach? Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych>>


Kancelaria

tel. 18 471 53 20 lub 18 472 55 00 (łączy ze wszystkimi Wydziałami)
 


Sekretariat Burmistrza

tel. 18 472 55 55
e-mail: ugukry@ns.onet.pl


Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)

Dyrektor tel.  18 472 55 40
Archiwum tel. 18 472 55 14
Meldunki tel. 18 472 55 17
Dowody osobiste tel. 18 472 55 18
Informatyk tel. 18 472 55 16
BIURO RADY MIEJSKIEJ tel. 18 472 55 26

ZAŁATW SPRAWĘ>>
 

- ewidencja działalności gospodarczej tel. 18 4725513
- BIP, promocja - tel. 18 4725512
- sport, kultura - tel. 18 4725577
 

Załatw sprawę>>

 


Wydział Finansowo-Budżetowy (FB)


SKARBNIK GMINY TEL. 18 472 55 24
KASA tel. 18 472 55 28 - czynna w poniedziałki 8:30-14:00, wtorek-piatek 8:00-13:00
Wydział Finansowo-Budżetowy – kierownik tel. 18 472 55 25
Księgowość tel. 18 472 55 25, 18 472 55 45, 18 472 55 44
Referat Podatków i Opłat - kierownik tel. 18 472 55 27
Podatki tel. 18 472 55 38, tel. 18 472 55 47

Uchwała Nr XXII.188.2020 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, ktorych płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19>>

Załatw sprawę>>

 


Wydział Inwestycji i Mienia (IiM)

Wydział Inwestycji i Mienia - dyrektor tel. 18 472 55 23
Gospodarka lokalowa tel. 18 472 55 30
Dzierżawy, geodezja tel. 18 472 55 32
Plan zagospodarowania przestrzennego tel. 18 472 55 43/34
Środki zewnętrzne tel. 18 472 55 11
Drogi, oświetlenie uliczne tel. 18 472 55 35
Warunki zabudowy tel. 18 472 55 54

Załatw sprawę>>

 


Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GKiOS)

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - dyrektor tel. 18 472 55 06
Odśnieżanie, pracownicy komunalni tel. 18 472 55 06
Gospodarka leśna, środowisko tel. 18 472 55 36
Odpady komunalne tel. 18 472 55 46

ZAŁATW SPRAWĘ>>


Urząd Stanu Cywilnego (USC)


Zastępca Kierownika tel. 18 4725519

Załatw sprawę>>


Straż Miejska (SM)


Komendant tel. 18 4725597
Patrol tel. 18 4725537; 603 925 971

Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych>>
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych>>


Samodzielne stanowisko do spraw Zamówień Publicznych i Ochrony Danych Osobowych (ZPiOD)


iod@umkrynica.pl tel. 18 472 55 60


Samodzielne stanowisko do spraw BHP (BHP)


tel. 18 4725536


Punkt Informacji Turystycznej (IT)

Informacja turystyczna, sport, kultura 
ul. Zdrojowa 15 
tel. 18 4725577, 18 4725588
it.krynica-zdroj@msit.malopolska.pl


Strefa Płatnego Parkowania


tel. 18 472 55 35