Przejdź do stopki

Ochrona powietrza

Treść

Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie dla mieszkańców chcących zainstalować Odnawialne Źródła Energii

Prowadzony nabór jest elementem przygotowania przez Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego w partnerstwie z gminą Krynica-Zdrój wniosku o dofinansowanie planowanych działań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 w ramach projektu 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Podjęcie przez Stowarzyszenie działań w zakresie montażu OZE jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie i uzyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wypełnione ankiety należy składać do  28 sierpnia w formie elektronicznej na adres ugukry@ns.onet.pl lub osobiście w kancelarii Urzędu pokój nr. 15

Przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się zasadami udziału w projekcie opisanymi w prezentacji

Prezentacja

Ankieta

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w projekcie, który pozwoli znacznie obniżyć wydatki na zakup i montaż instalacji OZE - nawet do 60% kosztów.

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach informacyjnych na temat instalacji oze, które odbędą się:

12 sierpnia 2017r. /sobota/ godz. 15.00

Budynek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  ul. Kraszewskiego 37
w Krynicy-Zdroju

 

13 sierpnia 2017r. /niedziela/  godz. 14.00

Dom Ludowy w Bereście

13 sierpnia 2017r. /niedziela/ godz. 16.30

Budynek Samorządowego Centrum Edukacji Szkolnej przy Kazimierza Wielkiego 9 w Tyliczu

 


Program dofinansowania zakupu i montażu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju przygotowuje się do składania wniosku pn. „program dofinansowania przez Gminę Krynica-Zdrój zakupu i montażu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii” w ramach konkursu, który zostanie ogłoszony w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działania 4.1 Regionalna Polityka Energetyczna, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Wsparciem, w ramach konkursu, objęte będą projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej. W ramach projektu będzie istniała możliwość uzyskania dofinansowania kosztów montażu instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych w indywidualnych gospodarstwach domowych. Poziom dofinansowania ze środków unijnych wynosić będzie maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji, co oznacza minimalny 40% wkład własny właściciela nieruchomości.

Burmistrz Krynicy-Zdroju zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w projekcie poprzez złożenie ankiety na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój. Ankieta dostępna jest na stronie internetowej www.krynica-zdroj.pl. Ankieta należy pobrać, wypełnić, a następnie podpisaną złożyć na Dzienniku Podawczym. Ponadto druk ankiety można pobrać w Kancelarii tut. Urzędu pok. nr 15.

Wszelkie informacje dotyczące projektu będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej   www.krynica-zdroj.pl.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój,
tel. 18 472 55 06, 18 472 55 46.