Przejdź do stopki

Projekty

Treść

Zakończona modernizacja placu sportowo- rekreacyjnego na Czarnym Potoku

 

Gmina Krynica-Zdrój zakończyła inwestycję związaną z modernizacją placu sportowo-rekreacyjnego na Czarnym Potoku.

W kwietniu br. Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa  - MIRS”. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Małopolski w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Program polega na udzieleniu jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, pomocy finansowej na realizację zadań własnych, przeznaczonej na modernizację infrastruktury rekreacyjno – sportowej, spełniającej rolę lokalnych stref aktywności fizycznej, m.in. celem podniesienia standardu, czy rewitalizacji istniejących obiektów sportowych, będących w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym.

Rewitalizacja placu sportowo - rekreacyjnego na Czarnym Potoku i podniesienie jego standardu było konieczne z uwagi na niedostateczny stan techniczny i funkcjonalny. Z powodu kilkuletniej intensywnej eksploatacji i znacznego zużycia obiektu, który dotąd nie był remontowany modernizacja była niezbędna.  

W ramach prac wymieniono elementy skateparku, przeprowadzono renowację chodnika - dojścia do kortu, remont ogrodzenia, renowację ławek parkowych i nawierzchni boiska do koszykówki.

Wyposażono także park sportowo – rekreacyjny m.in. w zestaw sprawnościowy,  sprężynowiec, huśtawkę, piaskownicę.  Wymienione zostało oświetlenie na korcie tenisowym na energooszczędne lampy LED.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 391 000,00 zł. Województwo Małopolskie udzieliło pomocy finansowej w wysokości 168 000,00 zł, wkład własny Gminy wyniósł 223 000,00 zł.

Plac sportowo – rekreacyjny cieszy się dużym zainteresowaniem, gdyż zapewnia różnorodne możliwości uprawiania sportu i rekreacji na jednym kompleksie. Dzięki przedsięwzięciu polepszone zostały warunki korzystania z obiektu dla mieszkańców Gminy, turystów, kuracjuszy, wszystkich aktywnie i świadomie uprawiających sport i rekreację preferujących zdrowy tryb życia. Poprawiły się także warunki bezpieczeństwa korzystania z obiektu.

Zadanie „Krynica–Zdrój stawia na sport i rekreację. Modernizacja placu sportowo- rekreacyjnego na Czarnym Potoku”  zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach projektu  „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa  MIRS”


Małopolskie Remizy 2018

W 2018 roku Gmina Krynica-Zdrój otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Małopolskiego na zadanie pn. „Wykonanie prac budowlano-remontowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochnaczce Wyżnej”.
Województwo Małopolskie wsparło naszą Gminę kwotą 18.910 zł, z kolei z budżetu Gminy wyasygnowano kwotę w wysokości 46.000 zł. Środki te przeznaczono na wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania oraz  zakup i montaż bramy wjazdowej. Dodatkowo wykonano modernizację i malowanie pomieszczeń remizy.„Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska
- Bezpieczny Strażak 2018 - Gmina Krynica-Zdrój”

W 2018 roku Gmina Krynica-Zdrój otrzymała pomoc finansową z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach konkursu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska-Bezpieczny Strażak
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wsparł naszą Gminę kwotą 8.000 zł,  z kolei z budżetu Gminy wyasygnowano kwotę w wysokości 8.270,44 zł. Środki te przeznaczono na zakup: 4 aparatów powietrznych Fenzy Aeris wraz z sygnalizatorami bezruchu – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochnaczce Wyżnej oraz dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Bereście i Muszynce.

więcej>>>


Projekt „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zlewni rzeka Biała Tarnowska” szansą na ograniczenie strat powodziowych dla każdego mieszkańca.

http://esop.powiat.tarnow.pl/Public/Index.aspx


 

 „Krynica-Zdrój? Właśnie Tak! - promocja walorów turystycznych Gminy Krynicy-Zdroju”

   Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
   Europa inwestująca w obszary wiejskie.
          Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER
                   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
                  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –
         Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Idę nacieszyć się widokiem mojej Krynicy, jutro wyjeżdżam nad morze do sanatorium i muszę czuć się dobrze, żeby nie tęsknić”... Czy można jeszcze lepiej zamanifestować swoją miłość do tego miasta? Takie słowa usłyszałem przy jednym z pobytów w Krynicy-Zdroju, kiedy z ekipą telewizyjną nadawaliśmy program pogodowy. Staliśmy na ulicy Źródlanej wysoko nad miastem z widokiem na dolinę i na Jaworzynę Krynicką. Co jakiś czas mijali nas uśmiechnięci turyści (czy to Beskidy wpływają tak na człowieka?) z mniejszym lub większym plecakiem, ale powyższe słowa wypowiedziała mieszkanka Krynicy, która wyszła na długi spacer z domu. Te jej słowa brzmiały tak naturalnie i stały się dla mnie wizytówką mieszkańców Krynicy. Czegoś takiego jeszcze w swoim życiu nie słyszałem, one są wyjątkowe. "

Tak zaczyna się książka „Krynica-Zdrój? Właśnie Tak! - promocja walorów turystycznych Gminy Krynicy-Zdroju”. Publikacja jest dostępna w Informacji Turystycznej w wersji polskiej i angielskiej.

 


 

 „Krynica-Zdrój? Właśnie Tak! - promocja walorów turystycznych Gminy Krynicy-Zdroju”

   Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
   Europa inwestująca w obszary wiejskie.
          Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER
                   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
                  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –
         Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Krynica-Zdrój? Właśnie tak!” to pomysł na budowania marki Gminy poprzez wykorzystanie jej różnorodności i atutów z równoczesna dbałością o spójność podejmowanych działań w zakresie promocji obszaru LGD i ideą rozwoju małopolskich uzdrowisk.
„Krynica-Zdrój? Właśnie tak!” to książka – przewodnik autorstwa Tomasza Zubiewicza traktująca o dziejach i atrakcjach turystycznych tego małopolskiego obszaru. Zamierzeniem projektu jest niestandardowe podejście do „odkrywania Małopolski” i ukazanie jej z perspektywy mieszkańca Mazowsza. Będzie to spojrzenie autora na Krynicę-Zdrój, jako turysty, geografa, nauczyciela i prezentera pogody.

„Krynica-Zdrój? Właśnie tak!” to w zamyśle narzędzie promocji, które ma przyczynić się do wzrostu atrakcyjności turystycznej Małopolski i wyborze jej jako destynacji turystycznej.


LEMKODESIGN / RUSNAKDESIGN  – pierwsza edycja konkursu
Głównym celem jest ocalenie przez Polaków i Słowaków przed bezpowrotną utratą przykładów dziedzictwa kulturowego Łemków/Rusnaków z pogranicza.
Projekt realizowany jest przez Gminę Krynica-Zdrój oraz Gminę Bardejów (Słowacja).
Głównym zadaniem projektu jest organizacja konkursu na grafikę użytkową i wzornictwo inspirowane kulturą ludową Łemków/Rusnaków.
Najciekawsze prace konkursowe, które mogą mieć różnorodną formę, np. gadżetów promocyjnych, wzorów użytkowych, identyfikacji wizualnej, małej architektury, itp., odwołujących się do tradycji ludowych Łemków/Rusnaków, będą promować walory kulturalne, turystyczne i architektoniczne tej grupy etnicznej. Konkurs adresowany będzie do osób powyżej 18 roku życia. Zadaniem konkursu jest również stworzenie młodym pola do poszukiwania podobieństw kulturowych na pograniczu polsko-słowackim i uwrażliwienie na proces wymiany kulturowej.
Na portalu społecznościowym Facebook LemkoDesign/RusnakDesign, do którego zostaną zaproszeni m.in. uczestnicy konkursu, którzy poprzez Internet będą mogli się poznać, wymieniać informacjami i doświadczeniami na etapie kreowania prac konkursowych. Prace oceni powołana komisja polsko-słowacka złożona ze znawców tematu. Prace finalistów zostaną  zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Krynicy-Zdroju. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową. Dodatkowo prace finalistów zostaną  zaprezentowane w opracowanym i wydrukowanym katalogu pokonkursowym w dwóch wersjach: polsko/łemkowskiej i słowacko/łemkowskiej, który zostanie kolportowany. Po konkursie wszystkie nadesłane prace  konkursowe  zostaną opublikowane na portalu społecznościowym, gdzie  odbędzie się głosowanie na najlepszą pracę konkursową publiczności.
Projekt realizowany jest od stycznia do czerwca 2015 r.
Projekt współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w ramach programu Small Grants


Uwaga! Zmiana terminu konkursu Lemkodesign/Rusnakdesign
Informujemy, że zmienił się termin naboru prac konkursowych, które należy przesyłać do 30 kwietnia 2015 r. (decyduje data  wpływu).

Regulamin Konkursu
Załącznik nr 1
Contest Regulation
Appendix No1