Przejdź do stopki

Współpraca

Treść

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH z dnia 14 stycznia 2022 roku projektu Programu współpracy Gminy Krynica-Zdrój z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok - pobierz treść ogłoszenia w formacie docx (17 KB)   

pobierz projekt Programu współpracy Gminy Krynicy-Zdroju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 (doc 109 KB) 


Spółdzielnia Socjalna SerwiS zaprasza do udziału w projekcie:  „Ponowny start w aktywność zawodową”
 

II tura rekrutacji do projektu rozpoczyna się 18 lutego, a kończy 1 marca 2019r.
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w godzinach 9.00-15.00
w Biurze Projektu: ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów

Informacja o projekcie
Ulotka informacyjna
Plakat


OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH z dnia 24 września 2018 r. projektu Programu współpracy Gminy Krynicy-Zdroju  z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok


Stowarzyszenie LGD Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza
wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na podejmowanie,
rozwój działalności oraz na przedsięwzięcia, które przewidują  rozwój
ogólnodostępnej, niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej lub kulturalnej  na dyżury w poszczególnych gminach z
terenu naszej LGD.
Dyżury organizowane są w ramach Harmonogramu realizacji Planu
komunikacji na 2017 rok -  działanie komunikacyjne "Kampania
aktywizująca i motywująca do realizacji swoich pomysłów w ramach LSR".
Podczas dyżurów prowadzonych przez pracowników Biura LGD Perły Beskidu
Sądeckiego będzie można uzyskać szczegółowe informacje o planowanym
wsparciu, przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, realizacji i
rozliczaniu  projektów.
W związku z planowawanym  w miesiącu listopadzie  2017 r.  naborem  na
rozwój  ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej,  szczególnie zapraszamy  JST i organizacje pozarządowe.

Harmonogram planowanych dyżurów w gminach LGD.pdf

Liliana Wańczyk
Specjalista ds. wdrażania LSR
_________________________________
Stowarzyszenie-Lokalna Grupa Działania
"Perły Beskidu Sądeckiego"
33-343 Rytro 380
tel. 18 44 97 135
fax. 18 44 97 425
e-mail: biuro@perlybeskidu.pl
www.perlybeskidu.pl


Ogłoszenie o konsultacjach z dnia 5 października 2017 r. projektu Programu współpracy Gminy Krynicy-Zdroju z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok


OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Krynicy-Zdroju.


Konsultacje ws. Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krynicy-Zdroju

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały

Tryb powołania

Załączniki


Burmistrz Krynicy-Zdroju zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmiany Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krynicy-Zdroju w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Ogłoszenie o konsultacjach

Uchwała zmieniająca w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu


Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza konsultacje "Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2015-2018 Gminy Krynicy-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Programu współpracy Gminy Krynicy-Zdroju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Programu współpracy Gminy Krynicy-Zdroju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

ZASADY ZAMIESZCZANA INFORMACJI NA STRONIE PRZEZ LOKALNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE