Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki
ZARZĄDZENE NR 941.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

ZARZĄDZENE NR 941.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość lokalową stanowiącą lokal mieszkalny nr 1C położoną w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Zielonej 17 w Krynicy-Zdroju, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR  919.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia  30 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, obejmującą działkę ewid. nr 246/1 o pow. 0,0082 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00021338/9, położoną w obrębie Krynica Zdrój, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę ewid. nr 248.

ZARZĄDZENIE NR 918.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki ewid. nr 202/69 o pow. 0,1389 ha, i nr 201/27 o pow. 0,0265 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00009631/3, położone w obrębie Mochnaczka Wyżna, gmina Krynica-Zdrój, będące własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE  NR 917.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki ewid. nr 202/64 o pow. 0,1362 ha, i nr 201/22 o pow. 0,0421 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00009631/3, położone w obrębie Mochnaczka Wyżna, gmina Krynica-Zdrój, będące własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE  NR 916.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę ewid. nr 202/68 o pow. 0,1071 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00009631/3, położoną w obrębie Mochnaczka Wyżna, gmina Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE  NR 915.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę ewid. nr 202/66 o pow. 0,1058 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00009631/3, położoną w obrębie Mochnaczka Wyżna, gmina Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE  NR 914.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę ewid. nr 202/62 o pow. 0,1499 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00009631/3, położoną w obrębie Mochnaczka Wyżna, gmina Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE  NR 913.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę ewid. nr 202/59 o pow. 0,1679 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00009631/3, położoną w obrębie Mochnaczka Wyżna, gmina Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE  NR 912.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę ewid. nr 202/56 o pow. 0,1322 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00009631/3, położoną w obrębie Mochnaczka Wyżna, gmina Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 895.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość będącą własnością Gminy Krynicy-Zdroju, obejmującą działkę ewid. nr 816/1 o pow. 0,0255 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00020293/4, położoną w obrębie Krynica Zdrój, zabudowaną budynkiem murowanym o pow. użytkowej 56,99 m2, wraz z ustanowieniem służebności gruntowej przejazdu i przechodu po działce ewid. nr 816/2 na rzecz działki ewid. nr 816/1.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2500/7 o pow. 0,1247 ha, obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00020293/4, stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w Krynicy-Zdroju.

Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krynica-Zdrój, położona jest w miejscowości Krynica-Zdrój przy ul. Źródlanej, Gmina Krynica-Zdrój, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 2500/7 o pow. 0,1247 ha, obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00020293/4. Nabywca działki ewid. nr 2500/7 nabywa udział 1/6 części w działce ewid. nr 2500/6 o pow. 0,0554 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00026822/4, stanowiącej drogę wewnętrzną.