Przejdź do stopki
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO z dnia 29 czerwca 2023 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 1490) informuję, iż przetarg ustny nieograniczonego na sprzedaż działki ew. nr 2218/13 o pow. 0,1414 ha, obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00021021/4, położonej w Krynicy-Zdroju, który miał odbyć się w dniu 29.06.2023 r. o godz. 1000.- zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak uczestników.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU  ustnego nieograniczonego przeprowadzonego  w dniu 22 czerwca 2023 r.  w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 22 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) informuję, że w dniu 22 czerwca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewid. nr 1284 o pow. 0,5200 ha, położonej w obrębie 0008 Tylicz, gm. Krynica-Zdrój, obj. księgą wieczystą NS1M/00013728/1.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Kraszewskiego 64 w Krynicy-Zdroju.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Kraszewskiego 64 w Krynicy-Zdroju.

Nieruchomość lokalowa tj. lokal mieszkalny nr 7, stanowiąca własność Gminy Krynicy-Zdroju położona jest w budynku wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 64 w Krynicy-Zdroju, na działce ew. nr 929, obręb Krynica-Zdrój o powierzchni 0.1096 ha i objęta jest Księgą Wieczystą nr NS1M/00005992/3. Księga wieczysta nieruchomości lokalowej: NS1M/00032852/8.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości obejmującej działkę ewid. nr 2520 położoną w miejscowości Krynicy-Zdroju, stanowiącą własność Gminy Krynica-Zdrój.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości obejmującej działkę ewid. nr 2520 położoną w miejscowości Krynicy-Zdroju, stanowiącą własność Gminy Krynica-Zdrój.

OGŁOSZENIE   Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości obejmującej działkę ewid. nr 2520 położoną w miejscowości Krynicy-Zdroju, stanowiącą własność Gminy Krynica-Zdrój.   Oznaczeni

Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału 1/6 części w działce ewid. nr 201/1 stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w Krynicy-Zdroju

Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału 1/6 części w działce ewid. nr 201/1 stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w Krynicy-Zdroju

Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału 1/6 części w działce ewid. nr 201/1 stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w Krynicy-Zdroju, dla właścicieli nieruchomości sąsiednich oraz osób posiadających ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na tych nieruchomościach

Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału 1/6 części w działce ewid. nr 201/1 stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w Krynicy-Zdroju

Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału 1/6 części w działce ewid. nr 201/1 stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w Krynicy-Zdroju

Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału 1/6 części w działce ewid. nr 201/1 stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w Krynicy-Zdroju, dla właścicieli nieruchomości sąsiednich oraz osób posiadających ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na tych nieruchomościach

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w Krynicy-Zdroju, obręb: 0001 Krynica Zdrój oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1306 o pow. 0,1172 ha obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00013697/4

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w Krynicy-Zdroju, obręb: 0001 Krynica Zdrój oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1306 o pow. 0,1172 ha obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00013697/4

Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krynica-Zdrój, położona jest w miejscowości Krynica-Zdrój, obręb: 0001 Krynica Zdrój oznaczona jako działka ewidencyjna nr 1306 o pow. 0,1172 ha obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00013697/4.

ZARZĄDZENIE NR 1223.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 1223.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę ewid. nr 202/73 o pow. 0,1119 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00009631/3, położoną w obrębie 0004 Mochnaczka Wyżna gm. Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.