Przejdź do stopki

Plan gospodarki niskomemisyjnej

Treść

 

     

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krynica-Zdrój

Informujemy, że zakończone zostały prace nad przygotowaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krynica-Zdrój. W najbliższym czasie dokument będzie omawiany i poddany pod głosowanie na sesji Rady Miejskiej.

Głównym zamierzeniem Planu jest przyczynienie się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • zmniejszenie zużycia energii finalnej, poprzez zwiększenie efektywności energetycznej,
  • poprawa jakości powietrza.

Długoterminowe korzyści z opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są następujące:

  • łatwiejszy dostęp do funduszy krajowych i unijnych na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną atmosfery, efektywnością energetyczną i OZE w mieście w latach 2014-2020,
  • oszczędności w budżecie gminy,
  • poprawa jakości powietrza na terenie gminy.

Dziękujemy mieszańcom, firmom i instytucjom za współpracę podczas przygotowywania Planu, pomoc w zebraniu danych za pomocą ankiet oraz cenne uwagi. Mamy nadzieję, że przygotowany dokument przyczyni się do poprawy jakości życia w Gminie.


UCHWAŁA NR XLIII.311.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krynica-Zdrój 2015-2018 z perspektywą do roku 2020”

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KRYNICA-ZDRÓJ 2015-2018 z perspektywą do roku 2020

UCHWAŁA NR XXV.205.2020 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krynica-Zdrój 2015-2019 z perspektywą do roku 2021”

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KRYNICA-ZDRÓJ 2015-2019 z perspektywą do roku 2021