Przejdź do stopki

ZARZADZENIE NR 605.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie obniżenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Ustala się sposób postępowania Burmistrza Krynicy-Zdroju i kryteria, którymi będzie się kierował obniżając przedsiębiorcom należności pieniężne z tytułu oddania nieruchomości Gminy Krynicy-Zdroju w najem, dzierżawę lub użytkowanie obejmującej miesiąc luty 2021 r., przypadających Gminie Krynicy-Zdroju, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych.