Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 669.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do zamiany nieruchomości

Przeznacza się do zamiany nieruchomość stanowiącą własność Gminy Krynica-Zdrój, obejmującą działkę ewid. nr 1114/71 o pow. 0,0452 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00020867/9, położoną w obrębie 0002 Krynica Wieś, wycenioną na kwotę 78.434,64 zł. brutto, w zamian za nieruchomość obejmującą działki ewid. nr 1108/2 o pow. 0,0075 ha i nr 1112/2 o pow. 0,0422 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00016520/4, położone w obrębie 0002 Krynica Wieś, wycenione na łączną kwotę 75.453,12 zł. brutto, będące własnością Powiatu Nowosądeckiego, bez obowiązku dokonywania dopłat różnicy wartości zamienianych nieruchomości. Nieruchomości zostaną wykorzystane na realizację zadań własnych.