Przejdź do stopki
ZARZĄDZENIE NR 940.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do zamiany nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 940.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do zamiany nieruchomości

Przeznacza się do zamiany nieruchomości stanowiące własność Gminy Krynica-Zdrój, obejmujące działkę ewid. nr 1473 o pow. 0,1209 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00018824/9, i działkę ewid. nr 1476 o pow. 0,3562 ha obj. księgą wieczystą nr NS1M/00018824/9 i nr NS1M/00004643/5, położone w obrębie 0001 Krynica Zdrój, w zamian za nieruchomości będące własnością Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Nieruchomości zostaną wykorzystane na realizację zadań własnych.

ZARZĄDZENIE NR 939.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do zamiany nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 939.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do zamiany nieruchomości

Przeznacza się do zamiany nieruchomości stanowiące własność Gminy Krynica-Zdrój, obejmujące działkę ewid. nr 1267 o pow. 1,4346 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00015152/6, działkę ewid. nr 1274 o pow. 2,2407 ha obj. księgą wieczystą nr NS1M/00015183/2, działkę ewid. nr 1281 o pow. 3,5427 ha obj. księgą wieczystą nr NS1M/00015964/1, działkę ewid. nr 1282/2 o pow. 1,4449 ha obj. księgą wieczystą nr NS1M/00013343/8, położone w obrębie 0002 Krynica Wieś, w zamian za nieruchomości będące własnością Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Nieruchomości zostaną wykorzystane na realizację zadań własnych