Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 1129.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE Nr 1129.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WYKAZ
Lp. 1.

Nr działki: 1291/8

Pow. nieruchomości: 3990 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00014517/6

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Wspólnej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1291/8 o pow. 20 m2 z przeznaczeniem pod garaż typu „blaszak”
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 86,10 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.2.

Nr działki: 2228/3, 2031/2

Pow. nieruchomości: 21 m2, 395 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00004826/2, NS1M/00018066/7

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Kraszewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2028/3 i część działki ew. nr 2031/2 o łącznej pow. 140 m2 z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania działki własnej
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 123,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.3.

Nr działki: 1637

Pow. nieruchomości: 100 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00027699/9

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Leśnej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1637 o pow. 43 m2 z przeznaczeniem pod garaż i na poprawę zagospodarowania działki własnej
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 184,50 zł rocznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.4.

Nr działki: 1416

Pow. nieruchomości: 10961 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Nitribitta

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1416 o pow. 126 m2 z przeznaczeniem na cele składowe i parkingowe
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 492,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.5.

Nr działki: 788/4

Pow. nieruchomości: 5910 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00005758/1

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Kościuszki

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 788/4 o pow. 20 m2 z przeznaczeniem pod garaż typu „blaszak”
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 86,10 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.6.

Nr działki: 793/2, 788/4

Pow. nieruchomości: 1783 m2, 5910 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00005758/1, NS1M/00005758/1

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Polnej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 793/2 i część działki ew. nr 788/4 o łącznej pow. 454 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 80,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.7.

Nr działki: 1128

Pow. nieruchomości: 635 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Tysiąclecia

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1128 o pow. 320 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 80,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.8.

Nr działki: 927

Pow. nieruchomości: 561 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Kraszewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 927 o pow. 147 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 60,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.9.

Nr działki: 1690/2, 2251/1

Pow. nieruchomości: 523 m2, 712m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00024198/6, NS1M/00020293/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Leśnej, ul. Źródlanej

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 1690/2 i działka ew. nr 2251/1 o łącznej pow. 1235 m2 z przeznaczeniem na cele przemysłowe odwierty wód leczniczych Ne 1 i Nr 17 Zuber IV
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja wcześniejszej dzierżawy

Opłaty: 2.521,62 zł miesięcznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.10.

Nr działki: 2274/4

Pow. nieruchomości: 303697 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00024100/3,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój Góra Parkowa

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2274/4 o pow. 65 m2 z przeznaczeniem na cele przemysłowe -zbiornik wody gospodarczej
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja wcześniejszej dzierżawy

Opłaty: 138,14 zł miesięcznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.11.

Nr działki: 1232

Pow. nieruchomości: 11400 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00018606/5,

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1232 o pow. 11400 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 570,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.12.

Nr działki: 528

Pow. nieruchomości: 14700 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00029246/3

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 528 o pow. 10000 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 500,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.13.

Nr działki: 835/24

Pow. nieruchomości: 1080 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00018028/9

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 1080 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 54,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.