Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 1174.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE Nr 1174.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ
Lp. 1.

Nr działki: 2241

Pow. nieruchomości: 20442 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00025923/5

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Źródlanej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2241 o pow. 6,5 m2 z przeznaczeniem na cele składowe (komórka)
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 18,45 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.2.

Nr działki: 2241

Pow. nieruchomości: 20442 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00025923/5

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Źródlanej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2241 o pow. 20 m2 z przeznaczeniem pod garaż typu „blaszak”
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 61,50 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.3.

Nr działki: 2241

Pow. nieruchomości: 20442 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00025923/5

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Źródlanej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2241 o pow. 6,5 m2 z przeznaczeniem na cele składowe (komórka)
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 18,45 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.4.

Nr działki: 2115, 2117

Pow. nieruchomości: 136 m2, 422 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4, NS1M/00020293/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Granicznej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2115 i część działki ew. nr 2117 o łącznej pow. 30 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 40,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.5.

Nr działki: 2160, 2161

Pow. nieruchomości: 253 m2, 979 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00018824/9, NS1M/00018824/9

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Granicznej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2160 i cześć działki ew. nr 2161 o łącznej pow. 107 m2 z przeznaczeniem na cele parkingowe
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 307,50 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.6.

Nr działki: 879/2

Pow. nieruchomości: 17939 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020490/5

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Kraszewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 879/2 o pow. 500 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 80,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.7.

Nr działki: 2059, 2465/2

Pow. nieruchomości: 462 m2, 1189 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00002074/1, NS1M/00020293/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Kraszewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2059 i cześć działki o łącznej pow. 280 m2 z przeznaczeniem na cele rekreacyjne
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 369,00 zł rocznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.8.

Nr działki: 1946/1

Pow. nieruchomości: 527 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00005914/3

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Kraszewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1946/1 o pow. 12 m2 z przeznaczeniem na cele składowe
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 123,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.9.

Nr działki: 1929

Pow. nieruchomości: 3187 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Ebersa

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1929 o pow. 12 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej - przyczepa gastronomiczna
dzierżawa na okres od 01.05.2023 r. do 31.10.2023 r.

Opłaty: 1.845,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.10.

Nr działki: 1291/8

Pow. nieruchomości: 3990 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00014517/6

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Wspólnej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1291/8 o pow. 20 m2 z przeznaczeniem pod garaż typu „blaszak”
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja wcześniejszej dzierżawy

Opłaty: 86,10 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.11.

Nr działki: 1291/8

Pow. nieruchomości: 3990 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00014517/6

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Wspólnej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1291/8 o pow. 20 m2 z przeznaczeniem pod garaż typu „blaszak”
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja wcześniejszej dzierżawy

Opłaty: 86,10 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.12.

Nr działki: 114

Pow. nieruchomości: 1956 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00014778/3

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Dąbrowskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 114 o pow. 20 m2 z przeznaczeniem pod garaż typu „blaszak”
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja wcześniejszej dzierżawy

Opłaty: 86,10 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.13.

Nr działki: 956/2, 627, 630

Pow. nieruchomości: 6930 m2, 9262 m2, 12247 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4, NS1M/00015964/1, NS1M/00018735/8

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój, Krynica Wieś

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 965/2 i część działki ew. nr 627 oraz część działki ew. nr 630 o łącznej pow. 3 m2 z przeznaczeniem pod automaty z wkładami do zniczy
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 86,10 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.14.

Nr działki: 343/15

Pow. nieruchomości: 3155 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013592/8

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Słotwiny

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 343/15 o pow. 90 m2 z przeznaczeniem na cele rekreacyjne
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 276,75 zł rocznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.15.

Nr działki: 1001/3

Pow. nieruchomości: 12520 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00005786/6

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1001/3 o pow. 150 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 60,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.16.

Nr działki: 1727/7

Pow. nieruchomości: 920 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00014949/3

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 1727/7 o pow. 920 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 100,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.17.

Nr działki: 153

Pow. nieruchomości: 18300 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00024580/1

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 153 o pow. 160 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 40,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.18.

Nr działki: 1488/1, 1488/2, 1488/3, 1488/4, 1488/5, 1488/6, 1489, 1458

Pow. nieruchomości: 1900 m2, 100 m2, 100 m2, 500 m2, 500 m2, 1000 m2, 6100 m2, 26100 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00026483/5, NS1M/00026483/5, NS1M/00013726/7

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy:
działki ew. nr 1488/1, nr 1488/2, nr 1488/3, nr 1488/4, nr 1488/5, nr 1488/6, 1489 oraz część działki ew. nr 1458 o łącznej pow. 23831 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 1.000,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.19.

Nr działki: 1202/18

Pow. nieruchomości: 84400 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013486/2

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 1202/18 o pow. 7000 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 350,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.20.

Nr działki: 99/2

Pow. nieruchomości: 3000 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00014292/2

Położenie nieruchomości: obręb Berest

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 99/2 o pow. 1000 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 50,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.21.

Nr działki: 126

Pow. nieruchomości: 5500 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00016314/7

Położenie nieruchomości: obręb Piorunka

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 126 o pow. 2000 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 100,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.