Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 1153.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 09 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE Nr 1153.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 09 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WYKAZ
Lp. 1.

Nr działki: 2241

Pow. nieruchomości: 20442 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00025923/5

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Źródlanej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2241 o pow. 6,5 m2 z przeznaczeniem na cele składowe (komórka)
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 18,45 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.2.

Nr działki: 2502

Pow. nieruchomości: 5422 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00025920/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Św. Włodzimierza

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2502 o pow. 1040 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 93,60 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.3.

Nr działki: 897/6

Pow. nieruchomości: 9594 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00022425/3

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Polnej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 897/6 o pow. 600 m2 z przeznaczeniem na cele rekreacyjne
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 615,00 zł rocznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.4.

Nr działki: 2104/2

Pow. nieruchomości: 2012 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00019188/5

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Ebersa

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2104/2 o pow. 16m2 z przeznaczeniem na cele składowe
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 61,50 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.5.

Nr działki: 1126

Pow. nieruchomości: 858 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Tysiąclecia

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1126 o pow. 135 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 60,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.6.

Nr działki: 1291/8

Pow. nieruchomości: 3990 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00014517/6

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Wspólnej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1291/8 o pow. 20 m2 z przeznaczeniem pod garaż typu „blaszak”
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 86,10 zł miesięcznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.7.

Nr działki: 1114/65

Pow. nieruchomości: 7310 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020867/9

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Wiejskiej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1114/65 o pow. 416 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 80,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku


Lp.8.

Nr działki: 980

Pow. nieruchomości: 2032 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00015148/5

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Źródlanej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 980 o pow. 400 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 80,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.9.

Nr działki: 1061

Pow. nieruchomości: 54021 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00015964/1

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Źródlanej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1061 o pow. 800 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja wcześniejszej dzierżawy

Opłaty: 100,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.10.

Nr działki: 1142/1

Pow. nieruchomości: 582 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013924/5,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Kraszewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1142/1 o pow. 8 m2 z przeznaczeniem na cele składowe (komórka)
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja wcześniejszej dzierżawy

Opłaty: 19,68 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.11.

Nr działki: 1114/70

Pow. nieruchomości: 20914 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020867/9

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1114/70 o pow. 450 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 100,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku


Lp.12.

Nr działki: 517

Pow. nieruchomości: 17600 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013728/1

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 517 o pow. 8000 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 400,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.13.

Nr działki: 1731, 1699/1, 1698/1

Pow. nieruchomości: 15200 m2, 3200 m2, 5600m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00027581/9, NS1M/00013728/1, NS1M/00013728/1

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 1731 i działka ew. nr 1699/1 oraz część działki ew. nr 1698/1 o łącznej pow. 22900 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 1.145,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.14.

Nr działki: 573/1, 383/3

Pow. nieruchomości: 3800 m2, 15900 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4, NS1M/00013728/1

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 573/1 oraz część działki ew. nr 383/3 o łącznej pow. 10000 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 500,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.