Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 1251.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE Nr 1251.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ
Lp. 1.

Nr działki: 2218/19

Pow. nieruchomości: 5582 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00021021/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Źródlanej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2218/19 o pow. 340 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 100,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.2.

Nr działki: 2114

Pow. nieruchomości: 960 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Granicznej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2114 o pow. 60 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 40,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.3.

Nr działki: 2161

Pow. nieruchomości: 979 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00018824/9,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Kraszewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2161 o pow. 89 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 40,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.4.

Nr działki: 2132, 2133

Pow. nieruchomości: 699 m2, 395 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00005166/4, NS1M/00005282/3

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Kraszewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2132 i część działki ew. nr 2133 o łącznej pow. 35 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej cele handlowo-usługowe
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 615,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15 każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.5.

Nr działki: 701

Pow. nieruchomości: 4363 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00004743/6,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Kościuszki

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 701 o pow. 167 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 60,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.6.

Nr działki: 1002/2

Pow. nieruchomości: 8586 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Bulwary Dietla

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1002/2 o pow. 8 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie dzielności gospodarczej cele usługowo-handlowe
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 2.706,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15 każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.7.

Nr działki: 1908/7

Pow. nieruchomości: 210 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00014685/4,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Nikifora

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1908/7 o pow. 128 m2 z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe ogródek
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 2.460,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat) miesiące: 05, 06, 07, 08, 09, 10
1.230,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat) miesiące: 11, 12, 01, 02, 03, 04,

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15 każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.8.

Nr działki: 1143

Pow. nieruchomości: 471 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Jastrzębiej

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 1143 o pow. 471 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 80,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.9.

Nr działki: 1768

Pow. nieruchomości: 3864 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00026061/1,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Zieleniewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 1768 o pow. 3864 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw i pasieka
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 350,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.10.

Nr działki: 1029

Pow. nieruchomości: 2051 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00005266/5,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Źródlana

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 1029 o pow. 15 m2 z przeznaczeniem na cele parkingowe plandeka/garaż typu „blaszak”
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 86,10 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15 każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.11.

Nr działki: 1001/3

Pow. nieruchomości: 12525 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00005786/6,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Źródlanej

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 1001/3 o pow. 200 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 60,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.12.

Nr działki: 1738

Pow. nieruchomości: 2043 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00005522/8,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Źródlanej

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 1738 o pow. 180 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 60,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.13.

Nr działki: 1636

Pow. nieruchomości: 672 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00027244/5,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Kraszewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 1636 o pow. 530 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw -350 m2, poprawa zagospodarowania działki własnej – 180 m2
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 80,00 zł rocznie – uprawa warzyw
553,50 zł rocznie (kwota zawiera 23 % vat) – zagospodarowanie działki własnej

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.14.

Nr działki: 449/1

Pow. nieruchomości: 40600 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00018834/2,

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 449/1 o pow. 6000 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 300,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.