Przejdź do stopki

Sprawy obywatelskie

Dopisanie do spisu wyborców Głosowanie korespondencyjne Patronat Honorowy lub udział w Komitecie Honorowym Burmistrza Krynicy-Zdroju Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL Udostępnienie rejestru wyborców Udostępnienie spisu wyborców Wniosek o ujęcie w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania (część A – obywatele polscy) Wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL Wpisanie do rejestru wyborców Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców Wydawanie dowodu osobistego Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP Zameldowanie na pobyt stały Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej Zgłoszenie pobytu czasowego Zgłoszenie pobytu stałego Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców