Przejdź do stopki

Udostępnienie spisu wyborców

Treść

Wydział Spraw Obywatelskich  - EWIDENCJA  LUDNOŚCI
Tel. 18 472 55 17

Udostępnienie spisu wyborców.

Kogo dotyczy

Osób, które chcą sprawdzić prawidłowość sporządzonych spisów wyborców.

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o udostępnienie spisu wyborców.

 

2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość  (do wglądu).

Formularze/wnioski do pobrania

1.Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Opłaty

Brak

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich – Aneta Krynicka

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Krynicy- Zdroju, parter - pok. nr 16

Godziny przyjęć: Poniedziałek 8.00 – 16.00, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

2.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie spisu wyborców

Tryb odwoławczy

 Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść, w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Burmistrza Krynicy-Zdroju do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Uwagi i dodatkowe informacje

Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w urzędzie gminy.

Burmistrz powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania.