Przejdź do stopki

Działalność gospodarcza

Oświadczenie o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych Pełnomocnictwo do reprezentowania przed urzędami i organami administracji rządowej i samorządowej Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Wniosek o wymianę licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówką osobową Wniosek o zmianę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wydanie promesy licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówką osobową Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) na sprzedaż napojów alkoholowych Wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych Wydawanie zaświadczeń dotyczących własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz poszukiwanych przedsiębiorców Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (catering) Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych pozostałych po wygaśnięciu zezwolenia (zezwoleń) Zgłoszenie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami kategoryzowanymi przez wojewodę (inne niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska)