Przejdź do stopki

Wydawanie zaświadczeń dotyczących własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz poszukiwanych przedsiębiorców

Treść

Opis sprawy

Wydawanie zaświadczeń dotyczących własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz poszukiwanych przedsiębiorców

Kogo dotyczy

Osób, które chcą uzyskać informacje o przedsiębiorcach w zakresie danych wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Formularze/Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Opłaty
Opłata skarbowa wynosi 17,00 zł za wydanie zaświadczenia.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu lub na podane niżej konto:

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33 - 380 Krynica-Zdrój

53 8802 0002 2001 0000 1401 0001

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju,

Wydział Strategii i Rozwoju Lokalnego, pok. nr 1 w pasażu Urzędu Miejskiego

Nr telefonu: 18 472 55 13

Godziny urzędowania:

poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 16.00

wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30

 

 Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju Pok. Nr 15

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 16.00

wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30

 

 Termin załatwienia sprawy

1. Zaświadczenie o wpisie - niezwłocznie po otrzymaniu kompletnego, podpisanego wniosku.

2. Decyzja o odmowie dokonania wpisu - nie dłużej niż 30 dni od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna

1. Art. 7a ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.).

2. Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Na postanowienie w sprawie odmowy wydania zaświadczenia przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Krynicy-Zdroju w terminie 7 dni od daty doręczenia

Uwagi i dodatkowe informacje

Z dniem 1 lipca 2011 r. uruchomiona została Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.

Dotychczasowe organy ewidencyjne zobowiązane są do przeniesienia aktualnych baz danych przedsiębiorców do CEIDG.

Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przestaje być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono.

Informujemy, że Burmistrz Krynicy-Zdroju przekazał swoją bazę przedsiębiorców do CEIDG z końcem grudnia 2011 r.

Aktualnie wpisy przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, można przeglądać bezpośrednio na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

UWAGA: W razie trudności z wyszukaniem danego przedsiębiorcy prosimy
o kontakt telefoniczny: 18 4725513