Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 668.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 1424/2 o pow. 0,0375 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00026483/5, położoną w obrębie Tylicz, gm. Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 666.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działki ewid. nr 1486/10 o pow. 0,0046 ha, i nr 1577/2 o pow. 0,0010 ha obj. księgą wieczystą NS1M/00013343/8, położone w obrębie Krynica Wieś, będące własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 665.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 850/5 o pow. 0,0056 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00020293/4, położoną w obrębie Krynica Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 663.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 850/3 o pow. 0,0134 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00020293/4, położoną w obrębie Krynica Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 662.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 850/2 o pow. 0,0269 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00020293/4, położoną w obrębie Krynica Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 653.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 2028/4 o pow. 0,0023 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00004826/2, położoną w obrębie Krynica Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój

ZARZĄDZENIE NR 636.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 407 o pow. 0,0234 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00027478/4, położoną w obrębie Krynica Wieś, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 635.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 440/4 o pow. 0,0186 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00005945/9, położoną w obrębie Krynica Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój